FremdriftVærdiansættelse

Værdiansættelse

Når det overvejes at sælge eller købe en virksomhed er en korrekt værdiansættelse af virksomheden meget vigtig. Herudover benyttes værdiansættelser af virksomheder ved:

 • Etablering af samarbejder med andre virksomheder (joint venture)
 • Formueopgørelser
 • Opsplitning af virksomheder
 • Generationsskifte

Hvordan finder man den rigtige værdiansættelse?

 • Kan man basere værdien på den forventede fremtidige indtjening
 • Hvilken vægt skal tillægges den hidtidige indtjening
 • Hvor er afhængig af virksomheden af den nuværende ejerkreds
 • Er virksomheden meget afhængig af enkelt kunder/leverandører

Hvilken værdiansættelsesmodel kan benyttes?

 • DCF modellen (Discounted cash flow)
 • Multipler (P/E m.fl.)
 • Substansbaseret værdiansættelse

Hvordan opnår man den bedste pris for virksomheden?

 • Forberedelse af virksomheden til et salg
 • Sikre at der er flere interesserede købere
 • Professionel styring af hele salgsprocessen
 • Sælger due diligence

EY kan bidrage med:

 • Værdiansættelse af virksomheden ud fra flere forskellige modeller
 • Professionel styring af hele købs- eller salgsprocessen
 • Sikre bl.a. via vores netværk, at alle potentielle købere aktiveres
 • Assistere med virksomhedens modningsproces op til et salg (1-2 år)
 • Salgs due diligence

Få et overblik over andre relevante ydelser: