FremdriftIP Rettigheder

IP Rettigheder

Er jeres virksomheds immaterielle værdier sikret? Det er helt almindeligt i dag, at en væsentlig del af virksomhedens værdi udgøres af viden og immaterielle aktiver. Det er derfor vigtigt at få sikret disse værdier med patenter, varemærkeregistrering, designbeskyttelse, licenser m.v.

IP-rettigheder

Udvikling af en IP-strategi er anbefalelsesværdigt for virksomheder, hvor viden og immaterielle aktiver udgør en stor del af virksomhedens værdier.

Vi ser ofte følgende problemstillinger, når vi drøfter IP-rettigheder med vores kunder:

  • Virksomhedens IP-strategi er utilstrækkelig eller slet ikke udarbejdet
  • Virksomhedens IP-strategi indeholder ikke en plan for anvendelse af eller kontrol med rettighederne
  • Patentering, registrering af designs eller varemærker er ikke foretaget
  • Gamle patenter m.v. er ikke udlicenseret
  • Foretagelse af løbende kontrol foretages ikke
  • Modtagelse af licens- og/eller royaltybetalinger kontrolleres ikke i tilstrækkeligt omfang
  • Registreringerne er ikke foretaget i de relevante lande

Konsekvenserne ved manglende stillingtagen til disse problemstillinger er, at virksomhedens risikerer at miste værdier og fremtidig indtjening, idet tredjemand/konkurrenter bl.a. kan udnytte immaterielle aktiver, som virksomheden ikke har sikret i tilstrækkeligt omfang.

EY kan bidrage med:

  • Overordnet rådgivning om udformningen af IP-strategi
  • Sparring vedrørende cost-benefit-analyser
  • Rådgivning om, hvordan virksomheden kan etablere kontroller til at sikre, at IP-rettighederne ikke misbruges

EY kan også rådgive i forbindelse med andre relevante ydelser: