FremdriftSkat og afgifter

Skat og afgifter

Rettidig sikring af iagttagelse af reglerne på skatte- og afgiftsområdet er med til at sikre, at virksomheden ikke er i risiko for at blive mødt med skatte- og/eller afgiftskrav fra myndighedernes side. Risikostyring i forhold til skatter og afgifter har desuden betydning for værdien af din virksomhed i tilfælde af et salg af virksomheden.

Overvejelser

• Følger virksomheden samtlige regler på skatte- og afgiftsområdet?

Skattegennemgang

Eksempler på forhold, som en skattegennemgang vil kunne afdække:

 • Foretages en korrekt opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst?
 • Afskrives driftsmidler og bygninger korrekt – eller er der tale om vedligeholdelse?
 • Er ”driftsomkostningerne” reelt også fradragsberettigede?
 • Foretages korrekt indberetning og indeholdelse af kildeskatter på virksomhedens medarbejdere?
 • Foretages koncerninterne afregninger på markedsmæssige vilkår?
 • Er der etableret fast driftssted i udlandet – og opgøres/afregnes skatten korrekt til udlandet?

Moms- og afgiftsgennemgang

Eksempler på forhold, som en moms- og afgiftsgennemgang kan afdække:

 • Afgrænsning af momspligtige og momsfritagne leverancer
 • Risiko for momsregistreringspligt i andre lande?
 • Opfyldes betingelser for momsfrit salg af varer og ydelser til udenlandske kunder?
 • Håndteres regler for momsfradrag korrekt –særlige udfordringer ved momsfritaget aktivitet eller holdingaktivitet?
 • Opgøres kantinemoms korrekt?
 • Korrekt godtgørelse af el-, olie-, gasafgift mv. og tilstrækkelig dokumentation?
 • Lønsumsafgift – anvendes korrekt metode og er grundlaget korrekt opgjort

EY kan bidrage med:

 • Løbende sparring med ledelsen om iagttagelse af de til enhver tid gældende skatte- og afgiftsregler
 • Gennemgang af virksomhedens forhold med henblik på at klarlægge eventuelle skatte- og afgiftsrisici
 • Rådgivning vedrørende korrekt bagudrettet og fremadrettet beregning, indberetning og afregning af skatter og afgifter

EY kan også rådgive i forbindelse med andre relevante ydelser: