FremdriftFinansieringsstruktur

Finansieringsstruktur

En virksomheds finansieringsstruktur kan variere meget afhængig af branche, forretningsmodel samt omgivende interessenter i øvrigt. Finansieringsstruktur er derfor ikke en statisk størrelse. Har du/I optimeret jeres finansieringsstruktur, og kender I mulighederne?

Finansieringsstruktur

Typisk arbejder virksomheder med deres processer indenfor deres kerneområde / kernekompetence, og har således ikke særskilt fokus på finansieringsstruktur.

Nedenstående er typiske problemstillinger relateret til en virksomheds finansieringsstruktur:

 • Generelt overblik over finansieringsstruktur
 • Overblik over aktiv- og passivsiden af virksomhedens balance og udviklingen heri
 • Overblik over finansieringsmuligheder, herunder finansiering af vækst samt risikovillighed af kapital og prisen herfor

Kapitalforhold

 • Fastlæggelse af virksomhedens kapitalforhold og finansieringsmuligheder
 • Udarbejdelse af overblik over kapitalstruktur og kapitalbehov
 • Udarbejde finansierings- og kapitaltilførselsplan (strategi)
 • Udvælgelse af kapitalmuligheder der passer bedst til virksomheden (fx banker, investorer, støtteordninger, m.v.)
 • Kontakt, kommunikation samt forhandling med banker, investorer m.v.
 • Analyse af evt. behov for involvering af kapitalfonde og/eller business angels?

Finansiering

 • Rådgivning omkring finansieringsmuligheder
 • Udarbejdelse af finansieringsmateriale og forretningsplan
 • Kontakt, kommunikation samt forhandling med investorer
 • Fokus på at holde momentum under hele processen
 • Alternative finansieringsmuligheder – søg f.eks. yderligere inspiration på startvaekst.virk.dk.

EY kan bidrage med:

 • Skabe overblik over virksomhedens finansieringsløsninger/muligheder
 • Udarbejdelse af plan over en finansieringsproces
 • Bistå med konkrete ansøgninger til samt dialog med potentielle investorer og øvrige finansieringskilder, herunder beskrivelse af business case set fra investors synsvinkel
 • Rådgivning og assistance i forbindelse med alle de nævnte udfordringer, under en finansieringsproces
 • Søgning efter investorer, alternative banker, vækstfond, IFU, EKF, investorer m.v.
 • Udarbejdelse af forretningsplan og præsentationer
 • Budgetter
 • Deltagelse i møder og forhandlinger

Andre relevante sider inden for strategi og forretningsudvikling: