FremdriftInternationalisering

Internationalisering

Mange spørgsmål rejser sig, hvis du som virksomhed overvejer eller er færd med at etablere eksport til nye geografiske markeder:

 • Kommercielle forhold
 • Juridiske forhold
 • Skattemæssige forhold

Kommercielle forhold

Eksempler på spørgsmål:

 • Hvordan er potentialerne for vores forretningsområder, produkter m.v. på de givne markeder?
 • Er der eventuelt behov for at produktudvikling eller tilretninger for at tilpasse sig givne markeder?
 • Er det muligt at få eksport finansiering og -forsikring?
 • Hvordan finder man samarbejdspartnere?
 • Hvilke risici indlader man sig på?

Juridiske forhold

Eksempler på områder der skal afdækkes:

 • Distributionsform (egen eller agent)
 • Selskabsetablering
 • Ansættelsesretlige forhold

Skattemæssige forhold

Eksempler på spørgsmål:

 • Fast driftssted?
 • Transfer Pricing
 • Indeholdelse af skat, sociale bidrag m.v.

EY Kan hjælpe med:

Kommercielle forhold

 • Lokal indsigt, viden og beslutningsgrundlag
 • Kontakt til lokal EY partner som kan vejlede om lokale forhold

Juridiske forhold

 • Skabe overblik over væsentlige juridiske forhold og anvise løsningsmodeller
 • Hjælpe med gennemførelse

Skattemæssige forhold

 • Afdække skatte- og afgiftsmæssige forhold, risici og muligheder lokalt og i sammenhæng med danske skatteforhold

EY kan også rådgive i forbindelse med andre relevante ydelser: