FremdriftOmstruktureringer

Omstruktureringer

Omstruktureringer kan anvendes som et middel til at ændre i eksisterende selskabs- og koncernstrukturer – herunder ved at foretage sammenlægninger, opdelinger m.v. af eksisterende aktiviteter. Der findes, inden for såvel selskabsretten som skatteretten, en lang række regler, som regulerer mulighederne for at gennemføre omstruktureringer. I visse tilfælde kan omstruktureringer gennemføres med skattemæssig succession, dvs. således at selve omstruktureringen ikke udløser en eventuel afståelsesskat.

Overvejelser

Har du et ønske om at ændre din eksisterende selskabs- og koncernstruktur, således at den passer bedre til de nuværende eller kommende aktiviteter?

Mulige omstruktureringer

Det er selskabsretligt muligt at foretage en række forskelligartede omstruktureringer – ligesom det skattemæssigt er muligt at gennemføre omstruktureringer uden udløsning af eventuelle skatter, hvis nærmere bestemte betingelser er opfyldt:

  • Oprettelse af et holdingselskab oven over et eksisterende selskab kan ske ved en aktieombytning
  • Oprettelse af et nyt driftsselskab neden under et eksisterende selskab kan ske ved en tilførsel af aktiver
  • Sammenlægning af flere selskaber kan ske ved en fusion
  • Opdeling af et selskab i flere selskaber kan ske ved en spaltning

Ved at kombinere flere forskellige omstruktureringsmuligheder vil det ofte være muligt at opnå lige netop den selskabs- og koncernstruktur, som du ønsker.

EY kan bidrage med:

  • Rådgivning om optimering af struktur for virksomhed
  • Rådgivning om mulighederne for gennemførelse af omstruktureringer (skattefri/skattepligtig)
  • Afdækning af de skattemæssige betingelser og konsekvenser ved en omstrukturering
  • Bistand med den selskabsretlige gennemførelse af omstruktureringerne

EY rådgiver også om: