FremdriftRevision

Revision

Revision – et spørgsmål om tillid

De førende virksomheder ved, at tillid giver succes. Det er bl.a. derfor flere og flere vælger at arbejde sammen med EY. Herved sendes et signal om tillid og integritet til virksomhedens omverden og interessenter, det være sig investorer, leverandører, kunder, offentlige myndigheder m.v.

Vores revision er dynamisk og baseret på forretningsforståelse – kun herved sikres en indsigtsfuld og effektiv revision, som også muliggør relateret rådgivning, sparring og værdiskabelse.

I vores arbejde som revisor og rådgiver samarbejder vi med ledelse og medarbejdere på forskellige relevante niveauer og på forskellige områder.

Vi er proaktive og kommer med forslag til konkrete løsninger på identificerede problemstillinger. Formålet med vores revision er, via gennemgang og efterprøvning af væsentlige forretningsproceser, regnskabsmæssige skøn og opgørelser, at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler – således at markedet kan fæstne tillid hertil.

Vores services omfatter også udvidet gennemgang, review og assistance med regnskabsopstilling – muligheder som kan overvejes for den mindre virksomhed.

Vi har revisions- og regnskabskyndige medarbejdere rundt om i hele landet – skal vi også servicere din virksomhed ?