FremdriftSkat

Skat

Det skatte- og afgiftsmæssige landskab har ændret sig markant, og ændringerne bliver stadigt hyppigere og mere komplekse. Ændringerne sker både som følge af, at de danske moms- og afgiftsregler er EU-harmoniseret, og fordi politikerne afvejer behovet for indtægter i forhold til den stigende konkurrence om arbejdskraft og kapital. Hertil kommer, at SKAT tilpasser sine strategier og politikker for at styrke håndhævelsen. Virksomhederne skal herefter navigere i de komplekse regelsæt for at efterleve de gældende regler og skabe værdi for virksomheden.

Vi kan hjælpe dig med at navigere rundt i dette omskiftelige landskab og håndtere de problemstillinger, som det aktuelle skatte- og afgiftsmiljø indebærer.

Vores serviceydelser inden for skatte- og afgiftsrådgivning sigter mod at imødekomme din virksomheds behov inden for overholdelse af skatteregler, optimering af skatte-
mæssige forhold, og anden rådgivning relateret til skat. Herudover bistår vi gerne med optimering inden for moms, told og afgifter samt afdækker eventuelle risici, som din virksomhed måtte befinde sig i.

Mere end 300 skatte- og afgiftskyndige medarbejdere rundt om i hele landet står klar til at levere en fuldt dækkende service inden for planlægning, efterlevelse af gældende skatte-og afgiftsregler samt opretholdelse af gode relationer med skattemyndigheder-
ne.