Fremdrift

Indtast dit søgeord

  Sociale medier

Er arbejdskapital stadig relevant?

Er arbejdskapital stadig relevant?

10. oktober 2019

Hvorfor bør man have fokus på arbejdskapital?

Optimering af arbejdskapital er ofte en overset mulighed for små og mellemstore danske virksomheder. Med det nuværende renteniveau argumenteres der ofte for, at fokus på arbejdskapital ikke er relevant, da det er ”billigt” at finansiere det via det lave renteniveau. Arbejdskapital er dog penge, der er bundet i virksomheden og som dermed ikke kan anvendes til udvikling og vækst. Samtidig vil en høj arbejdskapital ved nedgang i aktiviteten (fx ved recession) medføre, at virksomheden er ekstra sårbar. Optimering af arbejdskapital er derfor stadig relevant trods renteniveauet, da det er en mulighed for frigørelse af likviditet, som kan bruges til at forbedre konkurrenceevnen.

Hvilke fordele er der ved at reducere arbejdskapitalen?

Gennem et arbejdskapitalprojekt kan der opnås store fordele med en beskeden indsats. En reducering af arbejdskapital giver ikke kun en forbedret likviditet og en umiddelbar værdiforøgelse, men bidrager også med mange andre gevinster, eksempelvis:

Hvordan kan man reducere virksomhedens arbejdskapital?

Arbejdskapital er de penge, der er bundet i debitorer, kreditorer og lagre. Arbejdskapitalen kan reduceres gennem nedbringelse af lagerbeholdning og tilgodehavender hos debitorer eller gennem/ved forøgelse af udestående til kreditorer. Det er derfor vigtigt at forstå hele virksomhedens værdikæde, eftersom en reducering af arbejdskapitalen kræver optimering af processer og arbejdsgange på tværs af værdikæden. Nedenfor ses eksempler på virkemidler til reducering af arbejdskapital.

Virksomhedens arbejdskapital er et udtryk for den nuværende forretningsmodel og procedure, som anvendes. Forbedring af arbejdskapitalen handler derfor ikke ”bare” om at presse ens kunder og leverandører. Det handler om at gøre ting smartere, om at finde uopdagede områder, som har en stor indvirkning, og sidst men ikke mindst om at have arbejdskapital som fokusområde i virksomheden.

Hvordan ser jeres arbejdskapital ud?

En illustration af jeres arbejdskapitaltidslinje kan hjælpe med at give et overblik over, hvordan jeres arbejdskapital er sammensat, og hvor stort et finansieringsbehov jeres nuværende forretningsmodel skaber. Arbejdskapitaltidslinjen viser, hvor lang tid det tager, fra virksomheden indkøber varer hos leverandører til virksomheden modtager penge fra salg til kunderne. Hvordan tror I jeres arbejdskapital er sammenlignet med jeres konkurrenter?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

EY’s team af erfarne konsulenter indenfor Supply Chain & Operations kan hjælpe jeres virksomhed med at reducere arbejdskapital ved at:

• Analysere og visualisere udviklingen i arbejdskapital og processerne, som driver arbejdskapitalen.
• Opstille tværfunktionelle forbedringsforslag for lager, debitorer, kreditorer og indkøb.
• Afholdelse af workshops, som giver jer en bredere og dybere viden om arbejdskapital.
• Implementere strategier, politikker, nye arbejdsprocesser og målstyring.
• Opbygge og implementere et BI-system, som kan monitorere og understøtte arbejdet med KPI’er på arbejdskapital.

Lyder dette som noget for din virksomhed? Kontakt os for en uforpligtende snak omkring jeres arbejdskapital og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.