Fremdrift

Indtast dit søgeord

Julie Gerdes

  Sociale medier

Er din virksomhed klar til den nye ferielov?

Er din virksomhed klar til den nye ferielov?

21. marts 2019

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Overgangsperioden mellem den nye og gamle ferielov begyndte dog i starten af 2019, og derfor skal virksomheder allerede nu forberede sig på ændringer.

Vi modtager mange henvendelser fra virksomheder om den nye ferielov. Særligt har overgangsordningen med indefrysning af optjente feriemidler stor bevågenhed. Nedenstående er et kort uddrag af nogle af de problemstillinger, som EY har været inde over indtil nu.

Overgangsordningen

Formålet med overgangsordningen er at sikre en smidig overgang fra den gamle til den nye ferielov, hvor ferieåret rykkes, og der indføres samtidighedsferie. Ferie optjent fra 1. januar – 30. august 2019 (16,7 dage) skal afholdes i perioden fra 1. maj – 30. august 2020, mens ferie optjent fra 1. september 2019 – 31. august 2020 skal indefryses. Den indefrosne ferie kan hverken afholdes eller udbetales, før medarbejderen bliver pensioneret eller forlader det danske arbejdsmarked.

Den nye feriefond

Der oprettes en ny fond ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler”, som skal administrere de indefrosne feriemidler. Virksomheder skal opgøre medarbejdernes tilgodehavende feriemidler pr. 31. august 2020 og senest 31. december 2020 oplyse fonden om, hvor mange feriemidler hver enkelt medarbejder har til gode hos virksomheden.

Indberetningen skal indeholde en klar angivelse af medarbejderens navn og cpr-nummer eller anden entydig identifikation af den enkelte medarbejder, hvilket beløb og hvor mange feriedage medarbejderen har til gode.

Virksomheder kan vælge at administrere de indefrosne feriemidler selv eller indbetale midlerne helt eller delvist til fonden. Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at virksomheders indberetning og fondens behandling af personoplysninger i den forbindelse er i overensstemmelse med persondatareglerne.

Beskatning

Med virkning fra 1. september 2019 vil der først skulle ske beskatning af feriegodtgørelse på feriekortordning, når fonden udbetaler feriemidlerne til medarbejderen. Der er altså bruttobeløb, som indbetales til fonden af virksomheder, og der sker først beskatning i forbindelse med udbetalingen. Det gælder også for indefrosne feriemidler. For de medarbejdere, der har ret til løn under ferie, skal virksomheden opgøre tilgodehavende ferie på samme måde, som hvis medarbejderen fratrådte sin stilling den 31. august 2020. Virksomheden skal beregne 12,5 % af den ferieberettigede løn optjent i perioden, og beløbet beskattes først ved udbetaling fra fonden, som indestår for a-skat.

Indeksering

Medarbejdernes tilgodehavende feriemidler skal indekseres en gang årligt for at sikre at de ikke bliver ramt af inflation. Det betyder, at feriemidlerne en gang årligt tillægges en værdi svarende til lønudviklingen, som bliver fastsat hvert år senest 31. maj med udgangspunkt i Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik. Fonden sender en oversigt til virksomheder over den indekserede restgæld til fonden.

Indefrosne midler

Det er fonden, der hæfter for betalingen af indefrosne feriemidler over for den enkelte medarbejder, der opfylder betingelserne for udbetaling. Feriefonden udarbejder årligt en opgørelse over, hvor mange indefrosne feriemidler fonden har udbetalt til medarbejdere, der opfylder betingelserne for udbetaling og opkræver beløbet fra virksomheder, der er berørt. Hvis en virksomhed i perioden er gået konkurs, kan fonden søge feriemidlerne dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Det er vigtigt, at virksomheder indberetter korrekt og indbetaler tilgodehavende feriemidler til fonden rettidigt, da det ellers kan medføre bødestraf.

Kontakt

Har du brug for vejledning om de nye ferieregler, er du velkommen til at kontakt os.

 

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.