Fremdrift

Indtast dit søgeord

Generationsskifte i lyset af valgresultatet

Generationsskifte i lyset af valgresultatet

20. juni 2019

Vi bragte i februar en artikel omkring fremrykket generationsskifte i lyset af det forestående folketingsvalg og det potentielle regeringsskifte.

Regeringsskiftet er nu en realitet, og vi må, på baggrund af Socialdemokratiets tidligere udmeldinger, forvente, at de nuværende attraktive generationsskiftevilkår (generationsskifte af aktiv virksomhed til 6% gaveafgift (fra 2020 5%) bliver ændret.

Hvor radikale ændringer der bliver tale om henstår i det uvisse. Omfanget af ændringerne vil i vores optik afhænge af den kommende regerings sammensætning.

Socialdemokratiets udspil forud for folketingsvalget indeholdt følgende forslag:

• En tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

• En forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15% til 30% for arv over 3 mio. kr., såkaldt ”topskat på arv”.
– Samme sats og bundgrænse må antages at skulle gælde ved gaveoverdragelser.

• En forhøjelse af det skattefrie bundfradrag ved beregning af boafgift fra 289.000 kr. til 500.000 kr.

• En stigning i den høje skattesats for aktieindkomst fra 42% til 45% (aktieindkomst over 54.000 kr. i 2019).

 

Hvornår den forventede tilbagerulning af den lave gaveafgift på generationsskifte af aktive virksomheder kommer vides ikke. Regeringen får svært ved at nå det på denne side af sommerferien, men hvis det sker, må det forventes at ske umiddelbart efter sommerferien.

Om afgiftssatsen hæves til de oprindelige 15%, 30% eller et sted derimellem er uvist, men følgende beregningseksempel viser forskellen mellem de nuværende 6% og 30%, som foreslået af Socialdemokratiet.

Forskellen mellem nuværende regler og Socialdemokratiets forslag

En forsimplet oversigt over forskellen mellem de nuværende regler og Socialdemokratiets forslag ved en 100% overdragelse ved arv af et selskab til en værdi på 100.000 t.kr. (overdragelsen forudsættes sket med skattemæssig succession og i nedenstående er fratrukket passivpost):

Uanset en ny regering og uanset at de nuværende attraktive generationsskiftevilkår bliver rullet tilbage, så skal virksomheder fortsat generationsskiftes.

Der er fortsat mange attraktive modeller for gennemførelse af et godt generationsskifte. Hvert generationsskifte skal konkret vurderes ud fra virksomhedens og familiens konkrete forhold og ønsker. Vi hjælper gerne med planlægningen og gennemførelsen af et optimalt generationsskifte på baggrund af virksomhedens konkrete forhold.

Generationsskifte af ejendomme og ejendomsvirksomheder

Generationsskifte af ejendomme og ejendomsvirksomheder er fortsat højaktuelt henset til de kommende nye ejendomsvurderinger, som forventes at komme i 2020 for ejerboliger og 2021 for erhvervsejendomme.

Der henvises i det hele til artiklen fra februar, for en uddybende forklaring.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.