Fremdrift

Indtast dit søgeord

Kan din virksomhed høste fordele ved automatisering af rutineopgaver?

Kan din virksomhed høste fordele ved automatisering af rutineopgaver?

21. marts 2019

Med eksisterende teknologi anslås det, at op mod 40 % af de samlede arbejdstimer på tværs af jobtyper i Danmark kan automatiseres, konkluderer en analyse fra Disruptionrådet. Dette gælder både fysiske rutineprægede opgaver og kognitive opgaver såsom informationssøgning og -indsamling, forståelse af tekst og tale samt behandling af data.

Teknologien er til stede, men det er langt fra alle, der udnytter potentialet. Analysen indikerer, at automatisering kommer til at forløbe gradvist, og i 2035 forventes, at omkring 80 % af det nuværende teknologiske automatiseringspotentiale vil være indfriet. Der vil dermed være fordele at hente for virksomheder, der handler på mulighederne, før hovedparten følger trop.

Det er på denne baggrund relevant for ledere i både store og mindre danske virksomheder at tage stilling til mulighederne i automatisering og vurdere, om de kan drage fordele af dette potentiale.

Hvad afholder de danske virksomheder fra at udnytte potentialet?

Forklaringerne kan være mange, herunder manglende kendskab til mulighederne, manglende klarhed om tydelige fordele som eksempelvis færre fejl, hurtigere produktionstid og mulige besparelser af lønomkostninger, og endelig kan det skyldes interne udfordringer med at kunne indføre automatisering i organisationen.

Det er endvidere vores oplevelse, at virksomheder generelt er gode til at automatisere fysiske opgaver, og store virksomheder anvender i stigende grad automatisering af de kognitive opgaver. I små og mellemstore virksomheder er langt færre dog bevidste om mulighederne ved brug af robotic process automation (RPA eller software robotics), og at det også kan være lønsomt for dem at tænke automatisering ind i de rutineprægede opgaver og arbejdsprocesser.

For at kaste lys over muligheder og fordele ved anvendelse af RPA i danske virksomheder vil EY derfor i den kommende tid bringe en række artikler, der formidler nogle af resultaterne fra Disruptionrådets analyse set i et ledelsesperspektiv.

Massiv global vækst i investeringer i automatiseringsteknologi

Udviklingen i automatiseringsteknologi drives i høj grad af globale teknologi-giganter som Google og Facebook samt kinesiske Baidu. I 2016 investerede de 35 globalt ledende virksomheder omtrent 120-170 mia. kr. i automatiseringsteknologi, og antallet af nye patenter relateret til Artificial Intelligence (AI) og RPA er vokset fire gange hurtigere end den generelle vækst i patenter siden 2013. Med massive investeringer de seneste år modnes teknologier fra at være et akademisk foretagende til i stigende grad at kunne tages i anvendelse i virksomheder og styrke deres positionering.

Automatiseringspotentialet i Danmark

I analysen er automatiseringspotentialet på det danske arbejdsmarked beregnet ved indledningsvist at identificere 420 forskelligartede jobs, som nedbrydes i mere end 2.000 jobaktiviteter. Derudover er de menneskellige evner, som eksisterende teknologier kan imitere eller automatisere, registerført. Ved at sammenholde dette register med jobaktiviteter, har det været muligt at estimere et samlet automatiseringspotentiale på op mod 40 %.

Automatiseringspotentialet betyder dog ikke, at 40% af alle danske jobs kan automatiseres, idet kun relativt få jobs er fuldt automatiserbare. Det er i stedet udtryk for, at nogle bestemte kategorier af jobaktiviteter særligt egner sig til automatisering.

Endvidere fremhæves det i analysen, at udviklingen vil ske gradvist. Dette skyldes, at selvom en teknologi kan imitere menneskelige evner, så betyder det ikke nødvendigvis, at teknologien på nuværende tidspunkt er moden til implementering i en organisation eller til integration med andre systemer.

Hvor findes det største potentiale for automatisering i en given virksomhed?

Det største potentiale findes inden for indsamling af information, behandling af data og forudsigeligt fysisk arbejde, der tilsammen udgør halvdelen af de samlede arbejdstimer på det danske arbejdsmarked, og disse aktiviteter har i større omfang potentiale til at blive automatiseret allerede i dag.

Omvendt vil der være langt lavere automatiseringspotentiale i jobaktiviteter, hvis indhold primært består i at lede og udvikle medarbejdere, anvende ekspertise, interagere tæt med fx kunder eller udføre uforudsigeligt fysisk arbejde.

Hvilke jobaktiviteter egner sig til RPA?

Navnligt indsamling af information og behandling af data egner sig til automatisering via RPA, og da jobaktiviteterne eksisterer i stort omfang på tværs af jobs på det danske arbejdsmarked, ligger der et uudnyttet potentiale, som er værd at undersøge nærmere.

Eksempler på disse jobaktiviteter kan være lønbehandling, kontroller, indkøb og ordrebehandling, men strækker sig langt på tværs af organisationen. For at identificere potentielle arbejdsopgaver og -processer, der med fordel kan automatiseres med RPA, kan man undersøge, om der er arbejdsopgaver i virksomheden, som:

 • Kræver bearbejdning af store mængder af data.
 • Indebærer søgning efter- og indhentning af information fra forskelligartede kilder.
 • Består af identificering af mønstre og kategorier.
 • Er repetitive og/eller regelbaserede (f.eks. ensartede transaktioner der kan bogføres automatisk).
 • Involverer mange manuelle beregninger.
 • Er kendetegnet ved behandling og flytning af data.
 • Har høje fejlfrekvenser.
 • Frembringer outputs og visualiseringer på tværs af forskellige medier og kilder.
 • Indebærer optimering, planlægning og rapportering.
 • Opleves ensidige og uinspirerende.
 • Kan udføres uden for arbejdstid.

 

Faktaboks:

Disruptionrådet har i 2017 foranlediget en analyse udført af McKinsey & Company i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt en tværministeriel arbejdsgruppe. Arbejdsaktiviteter og automatiseringspotentiale for ca. 420 danske jobtyper er undersøgt, og der giver et bud på automatiseringens effekter i fire udvalgte brancher hhv. handel, industri, transport samt erhvervsservice.

Analysen præsenterer syv hovedkonklusioner:

 1. Eksisterende teknologi kan automatisere mindst en arbejdsdag om ugen for otte ud af ti danskere.
 2. Udviklingen er først og fremmest en mulighed for øget velstand.
 3. Automatisering kan drive produktivitet og dynamik i alle brancher, men skal tilgås forskelligt.
 4. Beskæftigede i alle faggrupper skal fremover udvikle nye færdigheder.
 5. Der er et specifikt behov for flere med avancerede digitale og analytiske evner til at drive udviklingen.
 6. Der er også andre dynamikker end teknologi, der fremover kan drive jobvækst.
 7. En gruppe på omkring 250.000–300.000 beskæftigede kan få svært ved transitionen.

 

Du kan læse hovedrapporten her, og du kan læse mere om Disruptionrådets arbejde her .

 

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.