Fremdrift

Indtast dit søgeord

  Sociale medier

Styr på lønprocessen?

Styr på lønprocessen?

Lønadministration bliver stadigt mere kompleks og effektivitet er nøgleordet. Bruger din virksomhed ressourcerne på lønadministration på den mest effektive måde? Er der brug for en gennemgang af hele lønprocessen fra A til Z for optimering af ressourcerne? Hvad end dine udfordringer er kan vi hjælpe.

Effektiv lønbehandling

Vores erfaring er, at langt de fleste får udbetalt korrekt løn, men vi oplever at processen for selve lønbehandlingen ofte kan effektiviseres. Disse punkter kan der være god mening i at tjekke:

 • Den overordnede godkendelsesproces – er den tilstrækkelig og overholdes den?
 • Er der klare retningslinjer for lønprocessen? Overholdes de?
 • Foreligger der en klar funktionsadskillelse mellem udarbejdelse af lønnen, godkendelse og afstemninger?
 • Er der udarbejdet de nødvendige procedurebeskrivelser, så løn kan udbetales, hvis lønbogholderen rammes af den ”berømte tagsten”?
 • Er der helt styr på saldi vedrørende ferie, feriefridage, afspadsering og fritvalgskonto?
 • Foretages afstemninger mellem finans/e-indkomst, lønsystem/e-indkomst og finans/lønsystem?
 • Lønprocessen med bogholderens øjne – er det en god proces, og hvad kan eventuelt forbedres?
 • Lønprocessen med virksomhedens øjne – anvendes ressourcerne optimalt? Hvad kan/skal ændres?

 

Gennemgang af lønbogholderi

Vi kan tilbyde at gennemgå jeres lønbogholderi og komme med konkrete anbefalinger til, hvad der evt. kan forbedres. Vi løser opgaven ved, at der kommer 1-2 konsulenter ud og tager en snak med både virksomheden og lønbogholderiet. Derefter gennemgår vi hele proceduren med udarbejdelse af lønnen, herunder tilstedeværende procedurebeskrivelser. Dette tager ca. én dag for virksomheder med op til ca. 100 ansatte.

Derefter tager vi på kontoret og udarbejder en rapport over, hvad vi har konstateret. Rapporten vil også indeholde forslag til forbedringer samt en tjekliste, så det er muligt straks at gå i gang med de ønskede tiltag. Efterfølgende fremlægger vi rapport og tjekliste for virksomheden, der så beslutter hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med.

Vi kan hjælpe med implementeringen, hvis det ønskes, men rapporten er til fri afbenyttelse og således ikke afhængig af køb af yderligere timer.

Vi kommer meget gerne ud til en uforpligtende snak om hvad EY hjælpe netop din virksomhed med.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.