Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nordic M&A Tech Refresh

Nordic M&A Tech Refresh

See below for English.

Hvad er næste skridt for din tech virksomhed?
 • Har du brug for vækstkapital?
 • Har du brug for en strategisk partner?
 • Har du planer om at vækste via opkøb?
 • Har du en exit-strategi?

 

EY kan bidrage med:
 • Rejsning af risikovillig vækstkapital
 • Håndtering af salgsprocesser, fra salgsmodning til afsluttet salg
 • Udførsel af target- eller køberfeltsanalyser ved brug af vores globale EY-netværk
 • Estimering af virksomhedens værdiansættelse ved brug af finansielle modeller
 • Udførsel og håndtering af sælger- eller køber due diligence processer
 • Optimering af transaktionsstruktur for at forbedre gevinst og vilkår
 • Udarbejdelse af professionelt præsentationsmateriale og håndtering af kommunikation, forhandlinger og fortrolig informationsudveksling mellem involverede parter
 • Børsnotering (IPO) af mindre selskaber på NASDAQ First North

 

Læs mere om de seneste nordiske tech deals i ”EY Nordic M&A Tech Refresh” nederst på siden.

What is the next step for your tech company?
 • Do you need growth capital?
 • Do you need a strategic partner?
 • Do you plan to grow through acquisitions?
 • Do you have an exit strategy?

 

At EY, we assist in:
 • Raising debt and equity growth capital
 • Managing end-to-end sales processes; from preparation to closing
 • Conducting target or buyer screenings using our global EY network
 • Estimating company valuation with financial models
 • Conducting and managing sell- or buy-side due diligence processes
 • Optimizing transaction set-up to improve gains, terms and conditions
 • Preparing professional presentation material and managing communication, negotiation and confidential information exchange among key stakeholders
 • Initial Public Offering (IPO) of smaller corporations on NASDAQ First North

 

Read more about the latest Nordic tech deals in “EY Nordic M&A Tech Refresh”:

EY Nordic M&A Tech Refresh

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.