Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nordic M&A Tech Refresh

Nordic M&A Tech Refresh

See below for English.

Hvad er næste skridt for din tech virksomhed?

 • Har du brug for vækstkapital?
 • Har du brug for en strategisk partner?
 • Har du planer om at vækste via opkøb?
 • Har du en exit-strategi?

 

EY kan bidrage med:

 • Rejsning af risikovillig vækstkapital
 • Håndtering af salgsprocesser, fra salgsmodning til afsluttet salg
 • Udførsel af target- eller køberfeltsanalyser ved brug af vores globale EY-netværk
 • Estimering af virksomhedens værdiansættelse ved brug af finansielle modeller
 • Udførsel og håndtering af sælger- eller køber due diligence processer
 • Optimering af transaktionsstruktur for at forbedre gevinst og vilkår
 • Udarbejdelse af professionelt præsentationsmateriale og håndtering af kommunikation, forhandlinger og fortrolig informationsudveksling mellem involverede parter
 • Børsnotering (IPO) af mindre selskaber på NASDAQ First North

 

Læs mere om de seneste nordiske tech deals i ”EY Nordic M&A Tech Refresh” nederst på siden.

What is the next step for your tech company?

 • Do you need growth capital?
 • Do you need a strategic partner?
 • Do you plan to grow through acquisitions?
 • Do you have an exit strategy?

 

At EY, we assist in:

 • Raising debt and equity growth capital
 • Managing end-to-end sales processes; from preparation to closing
 • Conducting target or buyer screenings using our global EY network
 • Estimating company valuation with financial models
 • Conducting and managing sell- or buy-side due diligence processes
 • Optimizing transaction set-up to improve gains, terms and conditions
 • Preparing professional presentation material and managing communication, negotiation and confidential information exchange among key stakeholders
 • Initial Public Offering (IPO) of smaller corporations on NASDAQ First North

 

Read more about the latest Nordic tech deals in “EY Nordic M&A Tech Refresh”:

EY Nordic M&A Tech Refresh

Artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.