Fremdrift

Indtast dit søgeord

Offentlig vurdering og beskatning af landbrugsejendomme fra 2021

Offentlig vurdering og beskatning af landbrugsejendomme fra 2021

6. april 2021

Download artikel

De nye offentlige vurderinger af landbrugs- og skovejendomme er lige på trapperne. Landbrugs- og skovejendomme skal vurderes første gang efter det nye ejendomsvurderingssystem med vurderingstermin 1. marts 2021. Der sker, som for alle andre ejendomme, også ændringer i principperne for offentlig vurdering og beskatning af landbrugs- og skovejendomme.

I det følgende vil vi belyse de fremtidige principper for vurdering og beskatning. Du kan i vores 2 øvrige artikler i denne serie desuden læse om kriterier for opretholdelse af vurderingsstatus som landbrugsejendom og ejendomsskat af jord under solceller og vindmøller.

Offentlig vurdering og beskatning af landbrugsejendomme fra 2021

Den 1. marts 2021 vil landbrugs- og skovejendomme blive vurderet første gang efter det nye offentlige ejendomsvurderingssystem. Det er de faktiske forhold pr. denne dato, der danner grundlag for den første vurdering, men der er endnu usikkert, hvornår Vurderingsstyrelsen er klar til at udsende vurderingsmeddelelser i e-Boks.

Fremover sker der offentlig vurdering af landbrugs- og skovejendomme hver den 1. januar i ulige år.

Landbrugs- og skovejendomme er indtil nu blevet vurderet og beskattet efter særlige regler, og det vil også gælde fremadrettet. Dog medfører den nye ejendomsvurderingslov en formel afskaffelse af den hidtil kendte vurderingsnorm for landbrugsejendomme, bedre kendt som ”bondegårdsreglen”, og den særlige vurderingsnorm for skovejendomme, som begge erstattes af en vurderingsnorm, i form af en ny fremskrivningsmodel.

Fastsættelse af indgangsværdi

Ved vurderingen pr. 1. marts 2021 skal der fastsættes en indgangsværdi, som kan danne grundlag for senere fremskrivninger.

Indgangsværdien for landbrugs- og skovbrugsjord, det vil sige produktionsjord, fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige hektarpris, som er fastsat ved seneste offentlige ejendomsvurdering efter bondegårdsreglen og den særlige vurderingsmodel for skovejendomme. Denne vurdering vil i efterfølgende vurderingsår blive fremskrevet på baggrund af et ejendomsprisindeks, som udarbejdes af Danmarks Statistik.

Fra og med 1. marts 2021 fastsættes ingen samlet ejendomsværdi af landbrugs- og skovejendomme, da en sådan værdi ikke tjener et beskatningsmæssigt formål. Der fastsættes altså alene en offentlig grundværdi. Der er dog indført regler, som giver mulighed for, på foranledning og mod gebyr, at få foretaget en samlet vurdering af en landbrugs- og skovejendom til brug for beregning af boafgift i forbindelse med generationsskifte eller lignende. Der vil dog fortsat blive fastsat en særskilt ejendomsværdi og særskilt grundværdi af stuehus, fritidsboliger m.v., der som hidtil skal beskattes uafhængigt af produktionsjorden. Værdien af stuehus, fritidsbolig m.v. fastsættes efter den almindelige nye vurderingsnorm for ejerboliger med et nedslag på 5 % og ikke længere efter hidtil gældende fordelingsprincipper med indregning af boligmoment m.v.

Kommunale grundskyldspromiller

Der fastsættes efter planen nye kommunale grundskyldspromiller i løbet af 2023, som skal have virkning for beregning af ejendomsskat fra 2024. Skatteministeriet har den 11. december 2020 offentliggjort en prognose over nye almindelige grundskyldspromiller fra 2024. Der fastsættes også nye selvstændige kommunale grundskyldspromiller for landbrugs- og skovejendomme, i et forventet niveau mellem 1,2 og 7,2 promille, det vil sige uafhængigt af de almindelige grundskyldspromiller. Grundværdien for stuehus, fritidshus m.v. beskattes fortsat med den almindelige grundskyldspromille.

Den nye vurderingsnorm for landbrugsjord har levet en stille tilværelse sammenlignet med de vurderingsnormer, der er vedtaget for henholdsvis ejerboliger og erhvervsejendomme. Det må formentlig tilskrives det faktum, at der fortsat sikres en særlig vurderingsnorm for landbrugs- og skovejendomme, som ikke er radikalt anderledes i forhold til bondegårdsreglen, som indirekte lever videre i det nye ejendomsvurderingssystem, da denne netop danner grundlag for indgangsværdierne. Dermed videreføres også en mere konservativ og objektiveret vurderingsnorm, der heller ikke fremadrettet må forventes at medføre offentlige ejendomsvurderinger, som overstiger en værdi baseret på en almindelig handelsværdibetragtning.

Har du spørgsmål til vurdering og beskatning af din landbrugsejendom er du velkommen til at kontakte os.

Læs flere artikler fra EY’s branchegruppe Landbrug & Godser

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.