Fremdrift

Indtast dit søgeord

Per Frandsen

  Sociale medier

Selskabsformer

Selskabsformer

Personligt ejet virksomhed

En personligt ejet virksomhed minder mest af alt om en slags hobbyvirksomhed, idet et af formkravene til denne er, at den årlige omsætning er under 50.000 kr. Så hvis du pusler med nogle småprojekter i din fritid, som du modtager betaling for, kan denne virksomhedsform måske være fin, idet de formelle indberetningskrav er meget begrænsede – bl.a. skal du ikke indberette moms eller andre afgifter.

Enkeltmandsvirksomhed

I denne selskabsform er der kun én ejer, som ejer alle virksomhedens aktiver og derfor også al virksomhedens gæld. Det er muligt at stifte en enkeltmandsvirksomhed uden at investere penge i virksomheden. Enkeltmandsvirksomheden er den mest populære virksomhedsform blandt iværksættere. Der er ingen bestyrelse eller direktion, men det er muligt at ansætte medarbejdere.
Ift. skat er du og din virksomhed én og samme person. Det vil sige, at du hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Det betyder også, at du kan fradrage virksomhedens underskud i din personlige indkomst, men du bliver altså også beskattet af virksomhedens overskud som personlig indkomst.

Interssentskab (I/S)

Ligesom en enkeltmandsvirksomhed er et interessentskab også personligt ejet, men forskellen er, at der skal være minimum to ejere. Ejerne kan både være personer og virksomheder, og der er kun registreringspligt, hvis ejerne er kapitalselskaber, eller hvis virksomheden eksempelvis skal momsregistreres eller skal registrere en anden form for skatte- eller afgiftsmæssig pligt.

Der er ingen krav om kapitalindskud, og derfor hæfter du også personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Dertil hæfter du også solidarisk med hele din formue – altså både med dit private hus, bil osv.

Holdingselskab

Ved oprettelse af et ApS eller et A/S tilrådes det, at der også oprettes et holdingselskab. For mindre virksomheder vil holdingselskabets funktion typisk blot være at eje anparterne eller aktierne i det egentlige driftsselskab.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er en af de mest anvendte form for selskabsform i Danmark. Der skal som minimum være en ejer, og der skal skydes en minimumskapital ind på 50.000 kr. Der skal være en direktion, men det er selvbestemt, om man også vil have en bestyrelse eller et Advisory Board. Der skal også udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter.
Som ejer hæfter du kun for den kapital, du selv har skudt ind. Selskabet hører under regler om selskabsskat, og der skal udarbejdes en revideret årsrapport (revision kan fravælges), der skal godkendes på en generalforsamling, og derefter indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Aktieselskab (A/S)

Det er den mest kapital tunge selskabsform, der findes i Danmark og er primært for de lidt større virksomheder. Der skal minimum være én ejer, og der skal indskydes kapital på mindst 400.000 kr. Et aktieselskab skal både have en direktion og en bestyrelse, og der skal afholdes generalforsamlinger. Som aktieselskab er man underlagt en lang række strenge krav ifølge selskabsloven.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.