Fremdrift

Indtast dit søgeord

Sidste frist for frivillig indbetaling af selskabsskat for indkomståret 2019

Sidste frist for frivillig indbetaling af selskabsskat for indkomståret 2019

13. januar 2020

Skattestyrelsen har offentliggjort de opdaterede satser for selskabsskatten i indkomståret 2019 med styresignalet SKM 2019.612.SKTST, hvor der tillægges 2 % i forhold til tidligere år som følge af vedtaget lov L 2019 – 270 med virkning for indkomståret 2019 og frem.

Vær opmærksom på, at den 1. februar 2020 er den sidste frist for indbetaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2019.

Ved registrering og indbetaling af frivillig acontoskat senest den 1. februar 2020 vil der blive beregnet et procenttillæg på 0,9 %, som tilfalder statskassen. Procenttillægget udgør 70/360 dele af restskatteprocenten.

Godtgørelsesprocenten for overskydende skat udgør 0,1 %, og restskatteprocenten udgør 4,7 %.

Husk at registrere eventuelle ændringer på skattekontoen, inden de frivillige rater indbetales. Det er vigtigt at indberette ændringerne, før man betaler, ellers risikerer man, at betalingen bliver returneret.

Renteniveauet er meget lavt p.t., og nogle selskaber med positivt indestående kan have problemer med at placere deres likviditet til et fornuftigt afkast. For disse selskaber vil det være en god forretning at lave en frivillig indbetaling, så de undgår rentetillæg på restskatten – rentetillægget er ikke fradragsberettiget og svarer således til en alternativ rente på ca. 6 % (4,7/0,78).

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.