Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skatte- og momsmæssig behandling af fri bil/firmabil

Skatte- og momsmæssig behandling af fri bil/firmabil

14. juni 2018

Når en virksomhed stiller fri bil (firmabil) til rådighed for en medarbejder, er det vigtigt at have styr på, hvordan firmabilen skal behandles skatte- og momsmæssigt. Manglende indsigt i reglerne kan risikere at have væsentlige negative økonomiske konsekvenser for såvel medarbejderen som for virksomheden.

Skattemæssig behandling af fri bil/firmabil

Privat eller erhvervsmæssig kørsel?

Sondringen mellem privat og erhvervsmæssig kørsel er afgørende, når det skal vurderes, om en medarbejder, der foretager kørsel i virksomhedens bil, skal beskattes af fri bil.

For biler, der ikke er specialindrettede, gælder, at enhver privat kørsel udløser beskatning af fri bil. Rent faktisk kan den blotte rådighed over en bil, der stilles til disposition af virksomheden, i visse situationer udløse en beskatning af fri bil hos medarbejderen – også selvom medarbejderen konkret ikke benytter bilen til privat kørsel.

Privat kørsel dækker som udgangspunkt over al kørsel, der ikke kan karakteriseres som ”erhvervsmæssig kørsel”. Nærmere bestemt foreligger der i skattemæssig henseende ”erhvervsmæssig kørsel” i følgende ved en række specifikke situationer:

 • Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for en sammenhængende periode på 12 måneder (den såkaldte ”60-dagesregel”).
 • Kørsel mellem arbejdspladser.
 • Befordring inden for samme arbejdsplads.

 

60-dagesreglen angiver, at såfremt den skattepligtige foretager befordring mellem sin sædvanlige bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 dage inden for 12 måneder, vil befordringen blive anset som erhvervsmæssig kørsel, hvorefter den skattepligtige ikke risikerer beskatning af fri bil for en sådan kørsel i virksomhedens bil.

Tidsbegrænsningen på 12 måneder er rullende, og overskrides 60-dagesgrænsen, anses arbejdsstedet for fast, hvormed befordringen skal anses som privat. Reglen om 60 dage gælder dog for hver enkelt af virksomhedens lokationer (arbejdssteder). Flytter den skattepligtige således rundt mellem flere af virksomhedens lokationer (arbejdssteder), skal 60-dagesreglen opgøres for hver enkelt lokation.

Befordring mellem arbejdspladser anses altid for erhvervsmæssig, dog med den forudsætning, at det pågældende arbejde udføres for og aflønnes af samme arbejdsgiver.

Befordring inden for samme arbejdsplads, der f.eks. er begrundet i arbejdspladsens geografiske udstrækning, anses også for erhvervsmæssig.

Al kørsel, der på baggrund af ovenstående ikke kan karakteriseres som erhvervsmæssig, skal således skattemæssigt anses som privat kørsel, hvormed medarbejderen skal beskattes af fri bil, hvis medarbejderen benytter virksomhedens bil til kørslen.

Beskatningsgrundlaget og den skattemæssige værdi af bilen

I de tilfælde, hvor en medarbejder bliver anset for at have fri bil til rådighed, skal der ske beskatning af den frie bil. Hvor meget medarbejderen skal betale i skat (den skattepligtige værdi) beregnes ud fra den pågældende bils værdi og foretages således:

 • Op til 300.000 DKK => 25 %
  For den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 DKK, da beregnes årligt en skattepligtig værdi som udgør 25 % af bilens værdi. Er bilens værdi således under 300.000 DKK, skal medarbejderen årligt beskattes af 25 % af bilens værdi.
 • 300.000 DKK og derover => 20 %
  Overstiger bilens værdi grænsen på 300.000 DKK, da beskattes 20 % af det overskydende beløb.

 

Yderligere medregnes et miljøtillæg (grøn ejerafgift), som tillægges 50 %.

Fastsættelsen af bilens værdi afgøres ud fra bilens første indregistreringsdato. Har arbejdsgiveren anskaffet bilen højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris. Når bilen bliver 3 år, reduceres beskatningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen. Er bilen anskaffet af arbejdsgiveren senere end 3 år efter bilens første indregistrering, fastsættes værdien til købsprisen på anskaffelsestidspunktet. I alle tilfælde gælder, at værdien af beskatningsgrundlaget ikke kan udgøre mindre end 160.000 DKK.

Uden for beskatningsreglerne om fri bil falder særlige køretøjer, herunder specialindrettede køretøjer, selvom der køres privat. Afgørende er her, at bilen ikke er egnet til at træde i stedet for en anden privat bil, jf. nedenfor.

Momsmæssig behandling af biler anvendt i virksomheden

Fradrag for moms ved anskaffelse og drift af bil.

Virksomheder kan i nogle tilfælde få fradrag for momsen på udgifter til firmabilen. Retten til fradraget – herunder fradragets størrelse – afhænger af bilens karakter, og hvad bilen anvendes til.

Skematisk oversigt over momsfradrag vedrørende de forskellige køretøjer

OBS: Ved køb af varebiler gælder særlige regler for regulering af momsfradrag i forbindelse med anskaffelse, hvis anvendelse af bilen ændres i de førstkommende 5 år. Anvendelsen anses for ændret, hvor forholdet mellem virksomhedens momspligtige og momsfrie omsætning eller forholdet mellem erhvervsmæssig og privat kørsel ændres i årene efter anskaffelsesåret.

Særligt om specialindrettede køretøjer

Et specialindrettet køretøj er karakteriseret ved, at det ikke egner sig som alternativ til en privat bil. Det er således nødvendigt,

 • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde,
 • og at specialindretningen er nødvendigt for at medarbejderen kan udføre sit arbejde.

 

Et specialindrettet køretøj kan eksempelvis være et større køretøj uden sideruder i køretøjets varerum, med fastmonterede reoler, med nødvendigt værktøj og materialer til brug for arbejdets udførelse.

Momsfradrag ved køb af ikke-specialindrettede køretøjer begrænses ikke ved følgende tilfælde, når kørslen er foretaget i virksomhedens interesse:

 • Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder, når der er et erhvervsmæssigt behov,
 • Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning,
 • Kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året,
 • Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden, afhentning og afsætning af kollegaer når beordret, og stop når der ikke sker afvigelse fra den erhvervsberettigede kørselsrute.

 

Derudover kan specialindrettede køretøjer også anvendes i følgende tilfælde, uden at det anses for privat anvendelse: Kørsel mellem hjem og arbejde, svinkeærinder på op til 1.000 km årligt, og medarbejders kørsel til og fra f.eks. fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade. Det er her væsentligt at være opmærksom på, at ovenstående sondring vedrørende erhvervsmæssig og privat kørsel ikke blandes sammen med kriterierne for den momsmæssige behandling af specialindrettede biler.

Dagsbeviser

Det er desuden muligt at købe dagsbeviser til brug for privat kørsel i gulpladebiler op til 4 tons, og uden at det udløser begrænsning i fradragsretten ved køb/drift eller medfører beskatning hos den medarbejder, der anvender bilen. Dagsbeviserne er gældende i et døgn fra kl. 00.00-23.59, og der kan maksimalt købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår.

For varebiler over 3 tons skal der beregnes udtagningsmoms svarende til moms af kostprisen for den private brug. SKAT har ikke nærmere redegjort for, hvordan momsbeløbet skal opgøres.

Udtagningsmomsen skal bogføres som salgsmoms.

Har du spørgsmål til reglerne om fri bil/firmabil, er du meget velkommen til at kontakte os.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.