FremdriftNyheder

Ret til fradrag for underskud i udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber

EU-domstolen har fastslået, at det er i strid med EU-retten at nægte et selskab fradrag for tab i udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber, når tabet ikke kan udnyttes i den medlemsstat, hvor det faste driftssted er beliggende. SKAT har hidtil nægtet fradrag.

Tab på kryptovalutaer – hvordan gør jeg skattemæssigt?

Flere og flere lider for tiden tab på kryptovalutaer – og i særdeleshed Bitcoins – som følge af faldende kurser, hvorfor den skattemæssige behandling af netop tab på kryptovalutaer nu er blevet relevant.

Når kapitalfonden ringer på døren

Der er en stor og gensidig interesse mellem vækstvirksomheder og kapitalfonde. Derfor ser vi mange eksempler på, at virksomhedsejere med et helt eller delvist salg giver stafetten videre, og det nye ejerskab giver mulighed for at løfte ambitionerne endnu højere.

Giv næste generation et godt fundament med EY’s NextGen Academy

For at opnå succes igennem flere generationer, er familieejede virksomheder afhængige af, at udvikle en iværksætterånd for at sikre fremtidige muligheder og skabe finansielle og sociale værdier.

Bliv klar til robotterne

En robotløsning der kan reducere omkostningerne på rutineprægede manuelle processer med op til 70 % uden at udskifte eksisterende it-infrastruktur, må siges at være banebrydende. Samtidig øges kundeservice og en Return on Investment (ROI) kan opnås på mindre end et år.

Er du klar over, at du kan effektivisere din lønproces med op til 75 %?

Effektivitet er nøgleordet også på lønområdet. Bruger din virksomhed ressourcerne på lønadministration på den mest effektive måde på det stadigt mere komplekse område lønadministration, eller er der brug for en gennemgang af hele lønprocessen fra input til output for optimering af ressourcerne? Denne lønproces-gennemgang kan EY hjælpe din virksomhed med.

Hvem bliver Entrepreneur of the Year 2018? Tilmeld din virksomhed.

EY har med EY Entrepreneur Of The Year hyldet de bedste vækstskabere i Danmark i mere end 20 år, og sat spotlight på de mest exceptionelle blandt en unik gruppe mennesker, der skaber arbejdspladser, velstand og bringer nye innovative produkter og koncepter til markedet. Tilmeld dig til konkurrencen eller anbefal en entrepreneur.

Mød EY på Folkemødet 2018

På Folkemødet 2018 debatterer EY digitalisering i den offentlige sektor og teknologitrends i samfundet, digitalisering af byggeri og anlæg samt sociale investeringer.

GDPR er ikke kun en begrænsning men også en mulighed

I kølvandet på EU’s nye persondataforordning GDPR, må virksomhederne allerede nu begynde at planlægge og igangsætte de næste tiltag for ikke alene passivt at overholde lovgivningen men også aktivt bruge den til at styrke konkurrencekraften.

Interessen for strategiske frasalg eksploderer

Et rekordstort antal virksomheder planlægger strategiske frasalg over de næste to år. Blandt globale virksomheder har nu 87 pct., planer om frasalg mod blot 43 pct. sidste år. Det er drevet af behov for vækst, fokus på kerneforretningen og investeringer i digital omstilling.