FremdriftNyheder

Elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug – har I styr på reglerne?

Hvis din virksomhed anvender elektricitet til både procesformål og rumvarme, komfortkøling, opvarmning af brugsvand m.v. er det i dag af øget betydning, at afgiftsgodtgørelsen opgøres korrekt, da vi langt oftere end hidtil oplever, at SKAT vælger at regulere godtgørelsen i op til 10 år tilbage i tid, såfremt det viser sig, at godtgørelsen ikke har været beregnet korrekt.

Invitation til EY’s overbliksseminarer

Velkommen til EY’s årlige overbliksseminarer, der afholdes i 14 byer landet over. Deltag på et af seminarerne, og bliv opdateret om relevante emner for din virksomhed inden for skat, regnskab, moms og afgifter.

Lovforslag vedrørende sanering af punktafgifter er sendt i høring

Skatteministeriet har nu sendt lovforslaget vedrørende saneringen af afgifter i høring.
I august 2018 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Vestre en aftale om ”Sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter”. Denne aftale har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring.

Regeringen har nu fremsat lovforslag med ændringer af punktafgifter

Regeringen har nu fremsat et lovforslag med nogle af ændringerne af punktafgifterne, som blev aftalt med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre som led i erhvervs- og iværksætteraftalen.

Ændring af punktafgifter på vej

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blevet enige om at gennemføre en markant afgiftslempelse for i alt 720 mio. kr. Lempelserne er en del af erhvervs- og iværksætteraftalen, som netop er indgået.

Afgiftsreform i pipeline – hvad betyder den for din industrivirksomhed?

Skatteministeriet m.fl. har netop afsluttet den omfattende og gennemgribende analyse af afgifter og tilskud på energiområdet.

Ajour med momsen?

Fire møder i 2017 med brandaktuelle momsemner i mindre omfang krydret med generelle nyheder inden for told og afgifter.