FremdriftNyheder

Undersøgelse om anlægsprojekter i forsyningsvirksomheder

Alle virksomheder inden for energi & forsyning gennemfører fra tid til anden større anlægsprojekter, som igangsættes ud fra forskellige hensyn så som forsyningssikkerhed, økonomiske forhold, miljømæssige forhold og ændret lovgivning. Samtidig har energi- og forsyningsvirksomheder en meget stor aktivmasse, som kræver løbende vedligehold og reinvestering.

Du kan stadig nå at deltage i EY’s survey om lager & logistik

Hør Niels Larsen, Manager i EY, fortælle om undersøgelsen vedr. lager og logistik – du kan også stadig nå at deltage.

Er dine lager- og logistikudgifter for store? Deltag i EY’s undersøgelse

Mange virksomheder oplever i disse år stigende udgifter til lager og logistik blandt andet som følge af øget nethandel og anvendelse af logistikcentre/lagerhoteller. Samtidig er mulighederne for at levere varer steget dramatisk, hvilket gør det vanskeligere for virksomhederne at få det nødvendige overblik på området og styre omkostningerne.

EY’s overbliksseminarer – husk at tilmelde dig

Deltag på EY’s årlige overbliksseminarer, hvor du bliver opdateret om nye regler, aktuelle emner og temaer, der spænder vidt inden for skat, regnskab, moms og afgifter. Vi holder de årlige overbliksseminarer i 14 forskellige byer landet over.

Persondata i øjenhøjde – kom godt i gang

Fra den 25. maj 2018 ændrer EU’s databeskyttelsesforordning kravene til virksomheders håndtering og beskyttelse af persondata. Generelt kommer der ikke mange nye regler, men der stilles bl.a. krav til, at virksomheder på skrift skal kunne dokumentere overholdelse af reglerne over for Datatilsynet.

Persondatafordningen – er I klar?

Frem til den 6. oktober 2017 har du nu mulighed for at deltage i EY’s undersøgelse om den nye Persondataforordning. Deltag i undersøgelsen og vær med til at tegne et billede af, hvor parate danske virksomheder er til de nye regler for persondata.

Persondataforordningen i øjenhøjde

Den 25. maj 2018 afløses Persondataloven af Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet ”Persondataforordningen”). Generelt kommer der ikke mange nye regler, men der stilles bl.a. krav til, at virksomheder på skrift skal kunne dokumentere overholdelse af reglerne over for Datatilsynet.

Læs EY’s e-nyhedsbrev Din Virksomhed

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om genindførelse af fradragsretten for lønomkostninger, anbefalinger til ny afgiftsreform og afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Har du overvejet, hvem der skal føre din virksomhed videre efter dig?

23.000 familieejede danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de kommende år. Er I blandt dem, bør I allerede nu fokusere på virksomhedens fremtid, herunder de finansielle, forretningsmæssige og strukturelle behov for at tilpasse aktiviteten til den næste generation.

Hvordan nedbringer jeg den økonomiske risiko på mine projekter?

Udvikling og gennemførelse af kundespecifikke projekter rummer en række risici, som virksomheden skal forholde sig til. Ud over de rent tekniske risici forbundet med projektet drejer det sig blandt andet om økonomiske og kontraktmæssige forhold. Læs her hvordan du kan nedbringe din økonomiske risiko på dine projekter.