FremdriftNyheder

Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven den 20. december 2018. Det er allerede nu muligt at implementere ændringsloven for årsregnskaber, som slutter 31. december 2018 eller senere.

Bestyrelsesuddannelsen – Board Leadership Masterclass

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv, EY, Kromann Reumert og CBS.

Skal en virksomhed overtage din virksomhed?

Salg til en anden virksomhed er klart det mest sandsynlige scenarie, når virksomhedsejere skal realisere værdien af deres virksomhed. Og et salg til kapitalfonde er fortsat en populær mulighed og næstmest sandsynlig. Få ser mod generationsskifte i familien eller børsnotering.

De tre største trusler mod fremtidig vækst

Der har aldrig været et større antal vækstvirksomheder i Danmark, som møder kravene til konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year. Dette har taget 10 år, men vi har nu passeret rekordniveauet fra årene lige før finanskrisen. Spørgsmålet er dog bare, om væksten kan fortsætte?

Sådan starter du en succesfuld virksomhed

Skal du overtage en virksomhed eller starte den op selv – og starter du i så fald alene eller sammen med andre? Knap to tredjedele af danske vækstvirksomheder er enten etableret af den nuværende ejer selv eller i samarbejde med andre, mens de øvrige er overtaget fra familie eller andre.

Splitleasing – store besparelser – og høj risiko

Splitleasing af personbiler kan give væsentlige skattebesparelser for medarbejderen, men hvis en række regler ikke er overholdt, kan det blive meget dyrt.

EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019 går i luften

EY lancerer nu EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019, der samler viden og perspektiver om årets vækstvirksomheder baseret på en analyse blandt deltagervirksomheder i EY Entrepreneur Of The Year.

Ingen vækst uden bæredygtighed og diversitet

Der er turbo på i landets vækstvirksomheder, men det halter lidt, når det gælder fokus på områder som bæredygtighed, samfundsansvar og mangfoldighed. Det kan undre i betragtning af, at mange ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en stor vækstbarriere.

Er du ’born global’?

Nogle virksomheder er født med internationale ambitioner fra dag 1, nogle vokser hurtigt eller langsomt ud over landets grænser, mens andre holder fast i et hjemmemarked. Et kig på vækstvirksomhedernes ambitioner viser stort set lige fordeling mellem ”ude og hjemme”.

Erhvervslivet kan gøre mere

Danmark er på papiret et paradis for iværksættere og vækstvirksomheder. Ifølge en række internationale undersøgelser er der i hvert fald ikke mange steder i verden, du finder tilsvarende muligheder. Men erhvervslivet oplever et klart behov for mere.