FremdriftNyheder

Hvordan bruger vi kunstig intelligens, så det skaber tillid?

Kunstig intelligens (AI) vil gradvis forandre mange selskaber og industrier, men udviklingen kan bremses af manglende tillid. Det er afgørende at styrke risikoforståelsen, styrke rammebetingelserne og have de rette kontrolmekanismer på plads.

Få styr på detaljerne i ÅRL med EY’s elektroniske tjekliste

EY’s ÅRL-tjekliste til kvalitetssikring af årsrapporten ligger nu klar til brug for regnskabsåret 2018. Den nye tjeklisteapplikation giver dig hele tiden et overblik over, hvor langt du er nået med udfyldelsen af tjeklisten. Tjeklisten ajourføres årligt og er gratis.

Mulighed for iværksætterselskaber afskaffes

Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 190) om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, der dels afskaffer muligheden for stiftelse af iværksætterselskaber og samtidig nedsætter minimumskapitalkravet i anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Fra personlig virksomhed til selskab – omdannelse

Det er som regel muligt skattefrit at omdanne sin virksomhed til et selskab, så næste generation kan tage over. Men er det altid en fordel?

Deltag i EY’s seminar om brug af udenlandsk arbejdskraft

Byggeriet er for alvor gået i gang, og de danske virksomheder skriger efter arbejdskraft. For at kunne nå i mål med byggeprojekter er de danske virksomheder begyndt at søge mod udlandet for at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven den 20. december 2018. Det er allerede nu muligt at implementere ændringsloven for årsregnskaber, som slutter 31. december 2018 eller senere.

Bestyrelsesuddannelsen – Board Leadership Masterclass

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv, EY, Kromann Reumert og CBS.

Skal en virksomhed overtage din virksomhed?

Salg til en anden virksomhed er klart det mest sandsynlige scenarie, når virksomhedsejere skal realisere værdien af deres virksomhed. Og et salg til kapitalfonde er fortsat en populær mulighed og næstmest sandsynlig. Få ser mod generationsskifte i familien eller børsnotering.

De tre største trusler mod fremtidig vækst

Der har aldrig været et større antal vækstvirksomheder i Danmark, som møder kravene til konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year. Dette har taget 10 år, men vi har nu passeret rekordniveauet fra årene lige før finanskrisen. Spørgsmålet er dog bare, om væksten kan fortsætte?

Sådan starter du en succesfuld virksomhed

Skal du overtage en virksomhed eller starte den op selv – og starter du i så fald alene eller sammen med andre? Knap to tredjedele af danske vækstvirksomheder er enten etableret af den nuværende ejer selv eller i samarbejde med andre, mens de øvrige er overtaget fra familie eller andre.