Ny dom om beskatningsgrundlaget for firmabiler

Østre Landsret traf 7. juni 2019 en afgørelse (SKM2019.338.ØLR) om forståelsen af begrebet ”nyvognspris” i ligningslovens § 16, stk. 4. Der er tale om en stadfæstelse af en byretsdom (SKM.2018.331.BR). Konsekvensen af dommen må forventes at blive, at Skattestyrelsen vil rejse en række sager om indkomstforhøjelse vedrørende værdien af fri bil, og måske også hæftelsessager mod arbejdsgivere.