FremdriftNyheder

Målrettet proces for implementeringen af persondataforordningen

Vi er nu kommet på den anden side af 25. maj 2018, som var ikrafttrædelsesdatoen for persondataforordningen, og der er fortsat meget fokus på virksomhedernes implementering af persondataforordningen.

Konkretisering vedr. kryptering af emails

Datatilsynet har udsendt en konkretiserende opfølgning til meddelelsen i juli om skærpede krav til den private sektors transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via Internettet. Det har hidtil været et krav, at offentlige myndigheder skal kryptere transmissionen, men fremadrettet gælder kravet om kryptering både for offentlige og private aktører.

GDPR er ikke kun en begrænsning men også en mulighed

I kølvandet på EU’s nye persondataforordning GDPR, må virksomhederne allerede nu begynde at planlægge og igangsætte de næste tiltag for ikke alene passivt at overholde lovgivningen men også aktivt bruge den til at styrke konkurrencekraften.