FremdriftNyheder

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager – Har du styr på de skatte- og ansættelsesretlige konsekvenser?

Københavns Byret (SKM.2019.421.BR) har truffet en spændende afgørelse om en af skatterettens klassisk problemstillinger, nemlig om 101 udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som selvstændigt erhvervsdrivende, eller om de skulle anses som lønmodtagere med den konsekvens, at der skulle indeholdes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Fyret efter samarbejdsvanskeligheder

Efter dansk retspraksis vil det være lovligt, at en arbejdsgiver opsiger en medarbejder som følge af væsentlige samarbejdsvanskeligheder. Det er i den forbindelse afgørende, at arbejdsgiveren forinden har forsøgt at løse samarbejdsvanskelighederne ved samtaler eller advarsler. Det viser en ny sag på området.

EY’s nyhedsbrev Din Virksomhed er netop udkommet

I denne udgave af Din Virksomhed kan du få gode skatteråd inden nytår, og du kan få styr på reglerne om hjemmearbejde, så du undgår bøder. Du kan også læse om forventninger til det nye ejendomsvurderingssystem og endelig stiller vi skarpt på vinderen af det netop afholdte EY Entrepreneur Of The Year.

Få styr på afgifterne ved gave og arv

Har du brug for at få et overblik over reglerne vedrørende opgørelse af gave- og boafgift? Så har EY udarbejdet en pjece, som kan hjælpe dig videre.

Ny persondataforordning skaber kaos

Der står persondata i øjnene på ledelsen hos størstedelen af de danske virksomheder lige nu. Baggrunden er den nye EU-persondataforordning, som trådte formelt i kraft i foråret 2016 men som først implementeres i Danmark og træder i kraft herhjemme den 25. maj 2018.

En reel beskatning af bestyrelseshonorarer på 112 % – undgå faldgruberne

Skærpet praksis for beskatning af bestyrelseshonorarer – særligt med hensyn til honorarer, der indtægtsføres i en erhvervsvirksomhed. I flere afgørelser har SKAT anset vederlag for bestyrelsesarbejde som personlig indkomst, når honoraret indtægtsføres i bestyrelsesmedlemmets egen virksomhed. Kun i ganske få tilfælde accepterer SKAT, at vederlag for bestyrelsesarbejde indtægtsføres i en erhvervsvirksomhed.

Også kommanditselskaber skal nu registreres i Det Offentlige Ejerregister

Ejere i danske aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. Fra den 1. juli 2016 skal også kommanditselskaber registrere oplysninger om selskabets ejere i registeret.

Opsigelse af langtidssyge medarbejdere

Rigtig mange arbejdspladser oplever lige nu, at antallet af langtidssyge medarbejdere med depression og stress er stigende. Som følge af hensynet til virksomhedens drift kan det imidlertid blive nødvendigt for arbejdsgiveren at opsige en langtidssyg medarbejder. Sygdom kan være en lovlig og saglig grund til at opsige en medarbejder. Men det er afgørende, arbejdsgiveren er meget omhyggelig og ikke overser nogle af de dyre faldgruber, som kan være forbundet med at opsige en langtidssygemeldt medarbejder.