FremdriftNyheder

Salg af grund med eksisterende bygningsværk – med eller uden moms?

Salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske momsfrit, medmindre der er tale om salg af en ny bygning eller en byggegrund. SKAT har i en række afgørelser fundet, at salg af en ”gammel” bygning med tilhørende grund i visse tilfælde sidestilles med salg af en byggegrund.

Har du eller overvejer du forretning i Grønland?

Vidste du at EY via vores kontor i Nuuk yder rådgivning for virksomheder med aktiviteter i Grønland. Vores lokale revisorer står klar til at hjælpe med dit regnskab, og du kan få gode råd af vores skatteeksperter.

World Economic Forum i Davos

Følg med i diskussionerne om blandt andet digital disruption, AI, innovation etc.

Crowdfunding – skattemæssige konsekvenser for virksomhed og investor

Crowdfunding er ikke et nyt fænomen, men de skattemæssige komplikationer er vigtige at være opmærksom på, og bør derfor iagttages af alle, som overvejer at deltage i crowdfunding. Regeringens seneste udspil har fokus på aktiekulturen i Danmark, og senest med Iværksætterpanelets anbefalinger ses også et fokus på forbedring af mulighederne for kapitalfrembringelse i Danmark. Crowdfunding er en af mulighederne, omend skattereglerne ikke nødvendigvis er gunstige for crowdfunding.

Husk inden årsskiftet

Julen står for døren, og dermed udløbet af indkomståret 2017. Men inden den stundende højtid er her et par tips, som der bør kigges på, inden julefreden sænker sig.

EY’s nyhedsbrev Din Virksomhed, december 2017, er udkommet

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blive klar til årsskiftet med vores skatteartikel om de ting du skal huske inden jul. Du kan også få et overblik over, hvad den nye bilpakke kommer til at betyde. Derudover samler vi op på vores artikel om persondata fra sidste udgave af Din Virksomhed.

Kun én ud af tre virksomhedsejere overvejer generationsskifte inden for familien

EY har belyst en række forhold vedrørende generationsskifte i små og mellemstore danske familieejede virksomheder. Se de overraskende resultaterne i EY’s rapport om generationsskifte.

Regeringen har nu fremsat lovforslag med ændringer af punktafgifter

Regeringen har nu fremsat et lovforslag med nogle af ændringerne af punktafgifterne, som blev aftalt med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre som led i erhvervs- og iværksætteraftalen.

Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger

Højesteret afsagde i begyndelsen af juli dom i to sager, der har skabt politisk fokus på fradrag for lønomkostninger i forbindelse med opkøb og/eller udvidelse af virksomheders forretningsområde.Højesteret gav i de to domme Skatteministeriet medhold i, at der ikke er fradrag for sådanne lønomkostninger.

Politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen, der er fra 12. november 2017, er opdelt i fem overordnede kategorier.