FremdriftNyheder

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager – Har du styr på de skatte- og ansættelsesretlige konsekvenser?

Københavns Byret (SKM.2019.421.BR) har truffet en spændende afgørelse om en af skatterettens klassisk problemstillinger, nemlig om 101 udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som selvstændigt erhvervsdrivende, eller om de skulle anses som lønmodtagere med den konsekvens, at der skulle indeholdes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Ny dom om beskatningsgrundlaget for firmabiler

Østre Landsret traf 7. juni 2019 en afgørelse (SKM2019.338.ØLR) om forståelsen af begrebet ”nyvognspris” i ligningslovens § 16, stk. 4. Der er tale om en stadfæstelse af en byretsdom (SKM.2018.331.BR). Konsekvensen af dommen må forventes at blive, at Skattestyrelsen vil rejse en række sager om indkomstforhøjelse vedrørende værdien af fri bil, og måske også hæftelsessager mod arbejdsgivere.

Husk frist for momsrefusion i andre EU-lande 30/9 – obs på Brexit!

Har din virksomhed styr på, hvilke køb i udlandet, der giver ret til momsrefusion, og hvordan momsen refunderes? Vi giver et overblik over reglerne og processen. Læs også vores anbefaling vedr. momsrefusion i UK inden Brexit.

Generationsskifte – mulige ændringer – endnu ingen fremsatte lovforslag

I denne artikel ser vi på sandsynlige ændringer i generationsskiftevilkårene efter regeringsskiftet.

Personaleomkostninger – momsfradrag eller ej?

Det kan være svært at holde styr på, hvornår der er momsfradrag for personaleomkostninger. Vi skriver kort om reglerne her.

Tilmeld dig EY’s seminarrække Ajour med momsen

Bruger du mange timer og kræfter på at holde dig opdateret i forhold til ændret praksis, nye regelsæt og nye domme? Tilmeld dig EY’s seminarrække og bliv ajour med momsen.

Moms ved køb, leje, drift og salg af køretøjer

Momsfradrag for udgifter til køretøjer afhænger af, om der er tale om køb, leje/leasing eller drift, hvorvidt der er tale om personbiler eller varebiler og køretøjets anvendelse.

Skal momsfradraget foretages fuldt, delvist eller skønsmæssigt?

Retten til momsfradrag er betinget af, at der er tale om en momspligtig virksomhed, som foretager momspligtige leverancer (momspligtig omsætning). Det er afgørende, at virksomheden optræder som momspligtig på indkøbstidspunktet.

Har jeres virksomhed styr på reglerne for viderefakturering og udlæg?

Reglerne om udlæg og viderefakturering – både over for kunder, men også koncerninternt – kan ofte give praktiske udfordringer i forhold til at få momsfradrag, da der ikke er adgang til momsfradrag for omkostninger, der ikke er virksomhedens egne.

Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom – hvornår kan det være en fordel og hvad betyder det?

Som udgangspunkt er udlejning og bortforpagtning af fast ejendom fritaget for moms. Momsfritagelsen omfatter også videreudlejning af fast ejendom. Der er en række undtagelser til momsfritagelsen. Blandet andet er korttidsudlejning af værelser, udlejning af hotelværelser, udlejning af camping- og parkeringspladser momspligtig aktivitet.