FremdriftNyheder

Regeringen har nu fremsat lovforslag med ændringer af punktafgifter

Regeringen har nu fremsat et lovforslag med nogle af ændringerne af punktafgifterne, som blev aftalt med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre som led i erhvervs- og iværksætteraftalen.

Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger

Højesteret afsagde i begyndelsen af juli dom i to sager, der har skabt politisk fokus på fradrag for lønomkostninger i forbindelse med opkøb og/eller udvidelse af virksomheders forretningsområde.Højesteret gav i de to domme Skatteministeriet medhold i, at der ikke er fradrag for sådanne lønomkostninger.

Politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen, der er fra 12. november 2017, er opdelt i fem overordnede kategorier.

Ændring af punktafgifter på vej

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blevet enige om at gennemføre en markant afgiftslempelse for i alt 720 mio. kr. Lempelserne er en del af erhvervs- og iværksætteraftalen, som netop er indgået.

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2017.

Er du opmærksom på dine tilskudsmuligheder?

Mange offentlige tilskudsprogrammer henvender sig direkte til innovative virksomheder, men det kan være en jungle at finde rundt i dem. Udover at programmerne kan have forskellige fokusområder, fx sektorspecifikt eller efter virksomhedsstørrelse, så findes de også på både dansk og europæisk niveau. Hvilket program, der i sidste ende identificeres som mest relevant, afhænger af projektets innovationshøjde, budgetstørrelse, varighed, mm. samt om der søges som et partnerskab eller som individuel ansøger.

Omfattende reform af EU’s momssystem – På vej mod et fælles EU-momsområde

Kommissionen vedtog i april 2016 en handlingsplan for momsområdet. Målet er et samlet momsområde i EU med ønsket om et mere enkelt og modstandsdygtigt momssystem, som skal fremme det indre marked.
Første step var at tilpasse momssystemet til den digitale handel, og 1. december sidste år offentliggjorde Kommissionen således et forslag vedrørende moms ved e-handel. Som led i denne plan er Kommissionen nu kommet med yderligere forslag til en reform af EU’s momssystem.

EY’s overbliksseminarer – husk at tilmelde dig

Deltag på EY’s årlige overbliksseminarer, hvor du bliver opdateret om nye regler, aktuelle emner og temaer, der spænder vidt inden for skat, regnskab, moms og afgifter. Vi holder de årlige overbliksseminarer i 14 forskellige byer landet over.

Bindende svar bliver nu igen bindende

SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar omkring værdiansættelse af aktiver begrænses.

Omlægning af bilafgifterne – Giver det billigere biler?

Vi giver vores bud på, hvordan den samlede aftale må forventes at påvirke bilbranchen. Regeringen og Dansk Folkeparti har i sidste uge offentliggjort en aftale om omlægning af bilafgifterne. Aftalen er indgået under overskriften billigere biler til danskerne. Der har i medierne alene været fokuseret på dette budskab. EY vil imidlertid give sit bud på, hvordan den samlede aftale må forventes at påvirke bilbranchen.