FremdriftNyheder

Momsfradrag for drift af firmabiler – ny landsskatteretskendelse strider mod mangeårig praksis

Man tror ikke sine egne øjne, når man læser kendelsen fra Landsskatteretten om momsfradrag for drift af firmabiler og moms ved efterfølgende salg – i hvert fald ikke, hvis man arbejder i bilbranchen.

Ret til fradrag for underskud i udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber

EU-domstolen har fastslået, at det er i strid med EU-retten at nægte et selskab fradrag for tab i udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber, når tabet ikke kan udnyttes i den medlemsstat, hvor det faste driftssted er beliggende. SKAT har hidtil nægtet fradrag.

Tab på kryptovalutaer – hvordan gør jeg skattemæssigt?

Flere og flere lider for tiden tab på kryptovalutaer – og i særdeleshed Bitcoins – som følge af faldende kurser, hvorfor den skattemæssige behandling af netop tab på kryptovalutaer nu er blevet relevant.

EU dom fastslår ret til momsfradrag efter, at genoptagelsesfristen er udløbet

EU-Domstolen har nu fastslået, at en medlemsstat ikke kan nægte en køber momsfradrag i sager, hvor leverandøren først fakturerer flere år efter leveringen, en praksis, der hidtil er blevet anvendt af SKAT.

Skatte- og momsmæssig behandling af fri bil/firmabil

Når en virksomhed stiller fri bil (firmabil) til rådighed for en medarbejder, er det vigtigt at have styr på, hvordan firmabilen skal behandles skatte- og momsmæssigt. Manglende indsigt i reglerne kan risikere at have væsentlige negative økonomiske konsekvenser for såvel medarbejderen som for virksomheden.

Når kapitalfonden ringer på døren

Der er en stor og gensidig interesse mellem vækstvirksomheder og kapitalfonde. Derfor ser vi mange eksempler på, at virksomhedsejere med et helt eller delvist salg giver stafetten videre, og det nye ejerskab giver mulighed for at løfte ambitionerne endnu højere.

EY’s nyhedsbrev til små og mellemstore virksomheder

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet få gode råd til at håndtere høj vækst, og du kan blive klogere på, hvad den nye ferielov kommer til at betyde for regnskabet og administrationen. Derudover kan du også læse om skatte- og momsmæssig behandling af fri bil/firmabil og om den nye EU-dom, der fastslår ret til momsfradrag efter at genoptagelsesfristen er udløbet.

Er du klar over, at du kan effektivisere din lønproces med op til 75 %?

Effektivitet er nøgleordet også på lønområdet. Bruger din virksomhed ressourcerne på lønadministration på den mest effektive måde på det stadigt mere komplekse område lønadministration, eller er der brug for en gennemgang af hele lønprocessen fra input til output for optimering af ressourcerne? Denne lønproces-gennemgang kan EY hjælpe din virksomhed med.

Hvem bliver Entrepreneur of the Year 2018? Tilmeld din virksomhed.

EY har med EY Entrepreneur Of The Year hyldet de bedste vækstskabere i Danmark i mere end 20 år, og sat spotlight på de mest exceptionelle blandt en unik gruppe mennesker, der skaber arbejdspladser, velstand og bringer nye innovative produkter og koncepter til markedet. Tilmeld dig til konkurrencen eller anbefal en entrepreneur.

Mød EY på Folkemødet 2018

På Folkemødet 2018 debatterer EY digitalisering i den offentlige sektor og teknologitrends i samfundet, digitalisering af byggeri og anlæg samt sociale investeringer.