FremdriftNyheder

Får du udnyttet potentialet i danske og europæiske tilskudsmuligheder?

EY kan hjælpe dig med at finde rundt i junglen af danske og europæiske tilskudsmuligheder. For at opnå offentlig medfinansiering skal projekterne være innovative og dermed udvikle nye produkter eller væsentligt forbedre eksisterende produkter. Støtteberettigede aktiviteter kan fx være udvikling af en prototype, demonstration og/eller markedstilpasning.

Risiko for tvangsopløsning ved manglende registrering af legale ejere

En række virksomheder har siden 2015 skulle registrere legale ejere i det Offentlige Ejerregister. Den 1. januar 2017 fik Erhvervsstyrelsen hjemmel til at sætte ind over for de virksomheder, der fortsat ikke opfylder registreringskravet.

Nye tider for eksportmomsordningen

Eksportmomsordningen afskaffes som led i finansieringen af Nordsøaftalen. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF har den 22. marts 2017 indgået Nordsøaftalen. En del af aftalen er, at der er truffet beslutning om at lempe beskatningen af kulbrintevirksomhed for alle selskaber i Nordsøen, og at dette skal finansieres igennem afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Nye 2016-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter?

SKAT har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2016 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende.

Har du styr på reglerne om udenlandsk arbejdskraft?

I den netop udsendte udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet få viden om, hvordan du skal forholde dig til udenlandsk arbejdskraft. Der er også nyt om kantinemoms og moms i forbindelse med fast ejendom. Endelig stiller vi skarpt på nye skatteregler om blandt andet bo- og gaveafgiften ved generationsskifte. Du kan også læse en artikel om den nye årsregnskabslov, hvor vi kigger nærmere på en af de ændringer, der berører flest virksomheder.

Ajour med momsen?

Fire møder i 2017 med brandaktuelle momsemner i mindre omfang krydret med generelle nyheder inden for told og afgifter.

Kapitalejere og ledelse kan nu lovligt låne penge af selskabet

Med virkning fra 1. januar 2017 lovliggøres kapitalejerlån – dog kun under nærmere angivne betingelser.

Høring vedrørende ny lovgivning om stramning af reglerne for fradrag ved 10-mandsprojekter

Skatteministeriet har sendt et lovforslag om stramning af reglerne om fradrag ved 10-mandsprojekter i høring. Der kan komme ændringer og præciseringer i processen, men det forventes, at lovforslaget vil munde ud i vedtagelsen af ny lovgivning i løbet af 1. halvår af 2017.

Ny skattelovgivning på vej om generationsskifte – reducerede bo- og gaveafgiftssatser

Skatteministeriet har kort før jul sendt et lovforslag i høring vedrørende generationsskifte i levende live og ved død indeholdende reducerede bo- og gaveafgiftssatser.

Risikohåndtering gennem omstrukturering

Få et hurtigt overblik over hvad du skal være opmærksom på ved omstruktureringer i koncern- eller ejerstruktur.