FremdriftNyheder

Skattemæssig behandling af Bitcoins

Siden kryptovalutaboblen ramte verden i slutningen af 2017 har især Bitcoins været et omdiskuteret emne. Herunder er den skattemæssige behandling af gevinster opnået ved køb og salg af kryptovaluta blevet diskuteret. Skatterådet har netop truffet afgørelse i to sager, der begge omhandler den skattemæssige behandling ved køb og salg af Bitcoins.

Er din virksomhed klar til den nye ferielov?

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der træder i kraft 1. september 2020. Den 80 år gamle danske ferielov ændres blandt andet for at kunne leve op til EU’s arbejdstidsdirektiv med ret til fire ugers betalt ferie, der skal optjenes og afholdes inden for 12 måneder.

Grænserne for #metoo

I takt med at antallet af de mange #metoo kampagner stiger, så stiger antallet af retssager om påstået sexchikane på arbejdspladsen støt. Men hvornår er en adfærd sexchikane i juridisk forstand og dermed i strid med loven – og hvornår er handlingen blot ”upassende”?

Udsigt til 110% fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed

Forsøgs- og forskningsvirksomhed (F&F) anses politisk for at være fremmende for samfundet, hvorfor der ad flere omgange er indført skatteregler med det formål at tilskynde til investering i disse aktiviteter.

EY’s nyhedsbrev til små og mellemstore virksomheder

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om den nye ferielov, der betyder store ændringer på det danske arbejdsmarked. Du kan også læse om de kommende regler for fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Nye 2017-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter?

SKAT har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2017 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende. Den nye årsomvurdering kommer til at danne grundlag for ejendomsskatten i 2019.

Salg af grund med eksisterende bygningsværk – med eller uden moms?

Salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske momsfrit, medmindre der er tale om salg af en ny bygning eller en byggegrund. SKAT har i en række afgørelser fundet, at salg af en ”gammel” bygning med tilhørende grund i visse tilfælde sidestilles med salg af en byggegrund.

Har du eller overvejer du forretning i Grønland?

Vidste du at EY via vores kontor i Nuuk yder rådgivning for virksomheder med aktiviteter i Grønland. Vores lokale revisorer står klar til at hjælpe med dit regnskab, og du kan få gode råd af vores skatteeksperter.

World Economic Forum i Davos

Følg med i diskussionerne om blandt andet digital disruption, AI, innovation etc.

Crowdfunding – skattemæssige konsekvenser for virksomhed og investor

Crowdfunding er ikke et nyt fænomen, men de skattemæssige komplikationer er vigtige at være opmærksom på, og bør derfor iagttages af alle, som overvejer at deltage i crowdfunding. Regeringens seneste udspil har fokus på aktiekulturen i Danmark, og senest med Iværksætterpanelets anbefalinger ses også et fokus på forbedring af mulighederne for kapitalfrembringelse i Danmark. Crowdfunding er en af mulighederne, omend skattereglerne ikke nødvendigvis er gunstige for crowdfunding.