FremdriftNyheder

Læs EY’s e-nyhedsbrev Din Virksomhed

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om genindførelse af fradragsretten for lønomkostninger, anbefalinger til ny afgiftsreform og afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Forslag om (genindførelse) af fradragsretten for lønomkostninger

Virksomheder i Danmark betaler skat af deres overskud/profit. Den forståelse har de fleste mennesker, og det er også et godt udgangspunkt, der dog har en lang række modifikationer. Bl.a. skal driftsomkostninger medgå til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, før de kan fratrækkes skattemæssigt.

Regeringens udspil ”Sammen om fremtidens virksomheder”

Regeringen fremlagde 30. august 2017 et erhvervs- og iværksætterudspil med fokus på en række meget forskellige initiativer. Der tale om initiativer som efter regeringsopfattelse skal gøre Danmark mere konkurrencedygtig ud fra et globalt perspektiv samt sikre bedre rammer for virksomheder, herunder deres finansieringsmuligheder.

Regeringens udspil til skattelettelser

Regeringen har den 29. august 2017 fremlagt det ventede udspil til lettelse af beskatningen på bl.a. arbejdsindkomst. EY vil her kort gennemgå det overordnede indhold heraf, og vi vil i den kommende tid opdatere her på siden, i det omfang der indgås aftaler omkring de forskellige dele af det fremlagte udspil.

Har du overvejet, hvem der skal føre din virksomhed videre efter dig?

23.000 familieejede danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de kommende år. Er I blandt dem, bør I allerede nu fokusere på virksomhedens fremtid, herunder de finansielle, forretningsmæssige og strukturelle behov for at tilpasse aktiviteten til den næste generation.

Ajour med momsen?

Bruger du ofte tid og kræfter på at holde dig ajour med nye regelsæt, ændret praksis og nye domme? Deltag i vores seminarrække Ajour med momsen, hvor vi fire gange årligt tager brandaktuelle emner op og giver dig et godt grundlag for at rådgive dine kunder eller løse de løbende momsudfordringer i virksomheden.

Afgiftsreform i pipeline – hvad betyder den for din industrivirksomhed?

Skatteministeriet m.fl. har netop afsluttet den omfattende og gennemgribende analyse af afgifter og tilskud på energiområdet.

EY’s Family Business Yearbook 2017 er udkommet

Læs om familieejede virksomheder fra hele verden og bliv klogere på, hvad der har gjort dem succesfulde. Fra Danmark kan du læse om Danfoss, herunder om ejerstrukturen, og hvad den har betydet for Danfoss succes.

Din Virksomhed er netop udkommet

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om de netop vedtagne regler vedrørende nedsættelse af bo- og arveafgiften ved generationsskifte og skærpelsen af reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssigt transparente selskaber. Vi sætter endvidere fokus på den kommende persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Endelig kan du få gode råd til en succesfuld digital omstilling af din virksomhed.

Får du udnyttet potentialet i danske og europæiske tilskudsmuligheder?

EY kan hjælpe dig med at finde rundt i junglen af danske og europæiske tilskudsmuligheder. For at opnå offentlig medfinansiering skal projekterne være innovative og dermed udvikle nye produkter eller væsentligt forbedre eksisterende produkter. Støtteberettigede aktiviteter kan fx være udvikling af en prototype, demonstration og/eller markedstilpasning.