FremdriftNyheder

Bliv opdateret om det nye ejendomsvurderingssystem

Den 4. og 12. april 2019 inviterer EY og Ejendom Danmark indenfor i hhv. København og Aarhus til en gennemgang af tidens mest omdiskuterede emner inden for sektoren.

Fra personlig virksomhed til selskab – omdannelse

Det er som regel muligt skattefrit at omdanne sin virksomhed til et selskab, så næste generation kan tage over. Men er det altid en fordel?

Nye 2018-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter?

Vurderingsstyrelsen har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2018 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende. Den nye årsomvurdering kommer til at danne grundlag for ejendomsskatten i 2020.

Tid til fremrykket generationsskifte?

Socialdemokratiet har tilbage i december 2018 offentliggjort et udspil til bekæmpelse af uligheden i Danmark. Flere af tiltagene i udspillet vedrører arv og gaver. Det er derfor for mange virksomheder tid til at overveje generationsskifte nu.

Deltag i EY’s seminar om brug af udenlandsk arbejdskraft

Byggeriet er for alvor gået i gang, og de danske virksomheder skriger efter arbejdskraft. For at kunne nå i mål med byggeprojekter er de danske virksomheder begyndt at søge mod udlandet for at sikre kvalificeret arbejdskraft.

EY’s seminar om de skattemæssige konsekvenser af Brexit

Nu nærmer tiden sig for, at Storbritannien ifølge planen skal forlade EU. I den forbindelse afholder EY et seminar omkring de skattemæssige konsekvenser af Brexit.

Brexit – “deal” eller “no deal”

Meget peger i retning af en “no deal” Brexit. vi gennemgår, hvad virksomheder skal være opmærksomme på med hensyn til told og moms, hvis ”no deal” Brexit bliver en realitet. Du kan også tilmelde dig vores seminar i februar om samme emne.

Udvidede krav til rapportering om skattemæssige aktiviteter i internationale virksomheder

Nyt EU-direktiv pålægger rådgivere at rapportere om virksomheders skattemæssige aktiviteter og transaktioner over landegrænser. Der er lagt op til en ganske omfattende registrering og rapportering, der skal give myndighederne mulighed for at undersøge skatteunddragelse.

Deltag i EY’s seminarrække Ajour med momsen

Bruger du både meget tid og mange kræfter på at holde dig ajour med nye regelsæt, ændret praksis og nye domme? Nu kan du få muligheden for at deltage i vores seminarrække Ajour med momsen, som er fire møder i 2019 med brandaktuelle momsemner i mindre omfang krydret med generelle nyheder inden for told og afgifter.

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2018