Fremdrift

Indtast dit søgeord

Ting man skal huske inden jul

Ting man skal huske inden jul

13. december 2018

Julen står for døren, og dermed udløbet af indkomståret 2018. Men inden den stundende højtid, er her et par tips, som der bør kigges på, før julefreden sænker sig.

Forskudsopgørelse

Uanset om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, er det en god ide at kigge sin forskudsopgørelse igennem for indkomståret 2019.

Forskudsopgørelsen er SKATs estimat på, hvordan din forventede indkomst er for næste år. Forskudsopgørelsen er opgjort på baggrund af den seneste årsopgørelse, og for langt de fleste vil den svare til de tal, der er indrapporteret i forbindelse med sidste selvangivelse.

Der kan imidlertid være forhold, der har ændret sig, og det er derfor en god ide at kigge forskudsopgørelsen efter i sømmene.

De forhold, der typisk har ændret sig, er indkomsten, renteudgifter og ligningsmæssige fradrag (befordringsfradrag m.v.), men der kan naturligvis være andre forhold, der påvirker ens økonomi og dermed skatten for indkomståret 2019. De typiske vil oftest være:

  • Nye arbejdsforhold – ansættelse/forfremmelse/opsigelse
  • Ændring af civil status – gift/skilsmisse/dødsfald af ægtefælle
  • Ny bolig – optagelse/opsigelse af lån
  • Afstand mellem hjem og arbejdsplads
  • Pensionsindbetalinger

 

Justering af B-skatterater

For selvstændig erhvervsdrivende er det endvidere vigtigt at kigge i sin egen krystalkugle og vurdere, hvordan det kommende indkomstår kommer til at se ud for virksomheden, og eventuelt få justeret indkomsten, så der løbende betales rigtige B-skatterater, så de så vidt muligt kommer til at passe med den endelige skat for næste indkomstår.

Indbetaling af restskat

Der er to gode grunde til at kontrollere, om den foreløbige skattebetaling for indkomståret 2018 stemmer – så godt det kan lade sig gøre med de tal, der er tilgængelige – forinden indkomståret er afsluttet.

Hvis det må antages, at den foreløbige skat, der er betalt i indkomståret 2018, væsentligt vil overstige den endelige slutskat, er det muligt at anmode om tilbagebetaling af overskydende skat inden indkomstårets udløb den 31. december 2018. Der ydes ikke renter til overskydende skat, der udbetales efter denne ordning, men til gengæld skal man ikke vente til efter årsopgørelsen på, at den overskydende skat bliver udbetalt.

Er der betalt for lidt skat i løbet af indkomståret 2018, sparer man både renter og procenttillæg ved at foretage en ekstra betaling af restskatter inden den 31. december 2018.

Skattefri rejsegodtgørelse

Husk, at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Satserne er for 2019 for logi 219 kr. og for kost 509 kr.

Husk også, at det er et krav, at arbejdsgiver fører en effektiv kontrol af bogføringsbilag. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Husk også at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Satserne var for 2018 3,54 kr. pr. km (< 20.000 km) og 1,94 kr. pr. km (> 20.000 km). Satserne for 2019 er 3,56 kr. pr. km (< 20.000 km) og 1,98 kr. pr. km (> 20.000 km).

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Husk også her, at arbejdsgiver skal føre en effektiv kontrol af bogføringsbilagene.

Forskerskat

SKAT er begyndt at skrive, at det skal kunne ses direkte af ansættelseskontrakten, at minimumslønnen for forskerbeskatning for 2019 er opfyldt. Vederlagskravet for 2019 er 66.600 kr. pr. måned, som et gennemsnit for året – for 2018 var det 65.100 kr. pr måned. For ansatte, som kun lige nøjagtig opfyldte vederlagskravet for 2018, skal det overvejes, om der skal udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvori det garanteres, at lønnen fra årsskiftet som minimum vil udgøre 66.600 kr. (efter ATP og medarbejders eget pensionsbidrag). Tillægget skal sendes til SKAT med anmodning om forlængelse af forskerordningen.

Som sagt er vederlagskravet for 2019 66.600 kr. målt som et gennemsnit over året (efter ATP og medarbejders eget pensionsbidrag med fradragsret).

Artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.