Fremdrift

Indtast dit søgeord

Årsregnskab

Årsregnskab

De virksomheder, som er forpligtet til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, er typisk aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde, men loven finder også anvendelse for øvrige virksomhedsformer såfremt en årsrapport udarbejdes frivilligt (f.eks. personligt ejede virksomheder).

Årsregnskabsloven definerer endvidere hvorvidt årsregnskabet er omfattet af revisionspligt. Er din virksomhed landet på den ”rette hylde” og opfyldes de tilhørende krav og iagttages de muligheder, som også ligger i lovgivningen?

Årsrapport

Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge årsrapport. Kravene varierer afhængigt af den såkaldte regnskabsklasse, som virksomheden tilhører. Princippet er: Jo højere regnskabsklasse jo flere krav.

Årsregnskabsloven har løbende været justeret – og seneste større ændring er sket i december 2015 med virkning fra og med 2016.

Løbende ændringer i lovgivningen kombineret med at årsrapporten kun udarbejdes én gang årligt kan gøre det svært at holde sig ajour i virksomhederne og sikre at:

• lovgivningen på området overholdes?
• de relevante valgmuligheder anvendes?
• de relevante lempelsesmuligheder udnyttes?

EY har indgående kendskab på området og står klar til at yde sparring herom.

Revisionspligt

Udover de i lovgivningen fastlagte muligheder for fravalg af revision er der en række spørgsmål, som melder sig:

• Hvad siger virksomhedens interessenter, herunder evt. pengeinstitut og andre leverandører osv.?
• Hvad er forventningen til virksomhedens udvikling – forventes revisionspligt at indtræde indenfor overskuelig tid.
• Formaliakrav i tilfælde af fravalg af revision osv.

EY kan assistere med:

Fastlæggelse af virksomhedens behov på området, herunder sikring af at lovgivningen overholdes samt at relevante muligheder iagttages.
Vi udfører relevante ydelser/erklæringer indenfor såvel:

• Revision
• Udvidet gennemgang
• Review
• Assistance ved regnskabsopstilling

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.