Fremdrift

Indtast dit søgeord

Arv og gave

Arv og gave

Har du særlige ønsker til styring af værdierne i næste generation? Med en hensigtsmæssig planlægning af arv og gaver vil du have mulighed for såvel skatte-/afgiftsoptimering som medbestemmelse i forhold til hvem og hvornår, familiens værdier overdrages til næste generation.

Overvejelser

Har du særlige ønsker i forhold til styring af familiens værdier i næste generation, fx gaver til børn, børnebørn, svigerbørn m.fl.? Gaver er en måde til – mens du lever – at overføre værdier til næste generation.

Gaver kan antage forskellige former:
 • Årlige kontante gaver: 68.700 kr. afgiftsfrit pr. år (2021) pr. forælder pr. barn!
 • Gaver bestående af indbo.
 • Gaver bestående af aktiver, fx fast ejendom.
 • Ved gaveoverdragelse kan båndlæggelse bestemmes, evt. med klausul om udbetalingsvilkår.

 

Ved gaveoverdragelse kan særeje ligeledes bestemmes, herunder:

 • Skilsmissesæreje.
 • Fuldstændigt særeje.
 • Kombinationssæreje.

 

Gaver kan have en række afledte konsekvenser:

 • Gavers betydning for SU.
 • Successionsregler for aktier.
 • Behov for udarbejdelse af gaveægtepagt.

 

Arv

Arv er en måde til at overføre værdier til næste generation efter dødsfald. Det er oftest nødvendigt at oprette et testamente med henblik på at styre arvens fordeling.

Ved oprettelse af testamente kan følgende bestemmes:

 • Ved store formuer kan arven reduceres yderligere til kr. 1 mio. (som dog skal pristalsreguleres årligt og i 2021 udgør kr. 1.350.000).
 • Din ægtefælles arv kan ligeledes fra ½ => ¼ – eller 1/8, hvis du har børn.
 • Du kan bestemme kontant udbetaling, hvilket f.eks. kan være relevant hvis din virksomhed ikke skal være omfattet af tvangsarven, eller hvis en bestemt arving ikke skal have del i bestemte aktiver.
 • Udtagelses- og udløsningsret til dine arvinger kan sikre dem et bestemt aktiv.
 • Særeje, herunder skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.
 • Båndlæggelse, f.eks. til dine arvinger er fyldt 25 år.
 • Ved indsættelse af en velgørende organisation kan dine arvinger netto arve mere efter dig.
 • Børnetestamente. En tilkendegivelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over umyndige børn, hvis du og din ægtefælle måtte afgå ved døden, inden jeres børn er fyldt 18 år.

 

EY kan bidrage med:
 • Etablering af en hensigtsmæssig planlægning af økonomien mellem børn og forældre
 • Rådgivning om eventuel skævdeling af formuen over for arvinger
 • Skatte-/afgiftsmæssige konsekvenser ved forskellige fremgangsmåder
 • Rådgive om familieoverdragelse af fast ejendom, herunder udarbejdelse af overdragelsesaftale, gavebrev, gældsbrev og samejeoverenskomst.
 • Rådgive og udarbejde testamente, ægtepagt og fuldmagter.

 

Læs også om, hvad vi kan hjælpe med vedrørende familieretlige forhold.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.