Fremdrift

Indtast dit søgeord

Torben Lange
Chris Iversen

  Sociale medier

Besvigelser

Besvigelser

Al erfaring fra Danmark og internationalt viser, at langt de fleste virksomheder på et eller andet tidspunkt rammes af besvigelse(r), men at virksomhederne sjældent er tilstrækkeligt opmærksomme på, hvor de er udsatte, eller hvad de skal gøre, den dag de selv bliver udsat.

Forebyggelse

Virksomhedsejere og –ledere skal sikre en forsvarlig organisering af virksomheden, herunder beskytte denne mod tab som følge af besvigelser og uregelmæssigheder, herunder:

• Forstå hvor og hvordan besvigelser kan opstå, hvilket ofte kræver erfaring, fantasi og forudseenhed
• Tilrettelægge passende interne kontroller, der kan imødegå og opdage besvigelser eller forsøg herpå
• Sikre registrering og opbevaring af data og dokumentation, der muliggør kortlægning af det passerede hvis ”uheldet” er ude.

Afdækning og reaktion

At håndtere en sag vedrørende økonomisk kriminalitet er ikke en rutinetransaktion, hvorfor følgende er typiske udfordringer for berørte virksomhedsledere:

• Hvad skal gøres her og nu i forhold til at afværge yderligere tab og sikre beviser for det passerede?
• Kan der være flere gerningsmænd, og hvilken konsekvens har det?
• Hvor længe har det stået på, og har det konsekvens for andre forhold, herunder muligt erstatningsansvar?
• Hvor omfattende er det, og involverer det både bedrageri og måske regnskabsmanipulation?
• Er virksomheden forsikringsdækket, og hvordan opgøres dette?

EY kan bidrage med:

• Kortlæggelse af hvor og hvordan virksomheder er udsatte i forhold til mulige besvigelser, og hvordan sådanne bedst muligt kan imødegås på en acceptabel måde
• Træning i forståelse af besvigelsesrisici, så disse bedst muligt forstås og kan imødegås
• Sikring af beviserne hvor besvigelser har fundet sted på forsvarlig og godkendt vis
• Effektiv brug af dataanalyse ved større datamængder
• Tabsopgørelser til brug for erstatningskrav eller anmeldelse til forsikring.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.