Fremdrift

Indtast dit søgeord

Peter Klindt Eilertsen
Lars Tylvad Andersen
Brian Skovhus Jakobsen
Allan Schøne

    Sociale medier

Det svære bankmøde

Det svære bankmøde

Det svære bankmøde kan karakteriseres ved, at samarbejdet med banken er præget af manglende tillid og evne til at indfri målsætninger. Formålet med mødet er derfor at få genskabt tilliden og få opsat et realistsik afstemning af forventninger. Med en dybdegående analyse, vurdering og dialog kan EY bidrage med en ramme, som virksomheden og EY i fællesskab kan præsentere for banken.

Dybdegående foranalyse

Når virksomheden er kommet dertil, at det er svært, at få banken til at acceptere tingenes tilstand, så kan EY bidrage med input til de elementer til grundlæggende analyse af virksomhedens situation.

Analysen, vil som udgangspunkt se på – om end vil den ikke begrænse sig til:

• Forretningsmæssig risikoanalyse
• Driftsøkonomiske vurderinger
• Finansieringsanalyse

Udarbejdelse af rapport – forretningsplan

Med udgangspunkt i ovenstående foranalyser kan der udarbejdes en rapport, som enten har karakter af:

• Budgetrapport
• Forretningsplan
• Rekonstruktionsrapport (finansiering)
• Turnaround-rapport

Gennemførelse af møde

Med udgangspunkt i ovenstående analyser og rapport kan der gennemføres et bankmøde sammen med virksomheden.

Det er i bund og grund kundens bankmøde, og EY vil således kun være support for virksomheden. Det helt centrale for EY er selvsagt at støtte virksomheden, men også at bevare fagligheden, troværdigheden og integriteten.

EY kan bidrage med:

• Driftsmæssig- og forretningsmæssig risikoanalyse
• Budgetopfølgning
• Modeller til analyser og rapporter
• Månedlig driftsrapportering
• Outsourcing af bogholderiet
• Assistere ved kapitalfremskaffelse

Øvrige ydelser

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.