Fremdrift

Indtast dit søgeord

Familieretlige forhold

Familieretlige forhold

En tilrettelæggelse af dine økonomiske forhold har stor betydning for dig og din families formue – både i tilfælde af indgåelse af ægteskab, skilsmisse, samlivsophør eller død. Der er derfor vigtigt, at du i tide gør brug af de muligheder, den familieretlige lovgivning har, til at sikre dig, din familie og din virksomhed bedst muligt.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument der anviser, hvem der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evnen til det, herunder som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt gør du livet nemmere for dem, der skal hjælpe dig, såfremt du ikke selv måtte være i stand til det.

Hvis du f.eks. er selskabsejer eller skal sælge fast ejendom, vil dine pårørende, ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, ikke være nødsaget til at søge om værgemål, for at kunne varetage dine interesser bedst muligt. På den måde sikrer du, at tingene nemt kan køre videre, selvom du ikke selv måtte være i stand til at stå for dette.

Ægtepagt

Skal visse aktiver, f.eks. din virksomhed, gøres til særeje, eller er det i orden med formuefællesskab.
Der findes flere forskellige former for særeje, herunder:

 • Skilsmissesæreje
 • Kombinationssæreje
 • Fuldstændigt særeje
Skilsmisse

Hvad skal der ske med din/din families formue i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Testamente

Hvem skal arve dig, når du ikke længere er her, din ægtefælle, kæreste, dine børn eller andre?

Der er mange ting, du kan bestemme i et testamente. Selvom du har børn og ægtefælle, kan du ved oprettelse af testamente råde over ¾ af den formue, du efterlader dig.

Ved oprettelse af testamente kan følgende bestemmes:

 • Dine livsarvinger kan få reduceret deres arv fra ½ => ¼ – eller 1/8, hvis du er gift.
 • Ved store formuer kan arven reduceres yderligere til kr. 1 mio. (som dog skal pristalsreguleres årligt og i 2021 udgør kr. 1.350.000).
 • Din ægtefælles arv kan ligeledes fra ½ => ¼ – eller 1/8, hvis du har børn.
 • Du kan bestemme kontant udbetaling, hvilket f.eks. kan være relevant hvis din virksomhed ikke skal være omfattet af tvangsarven, eller hvis en bestemt arving ikke skal have del i bestemte aktiver.
 • Udtagelses- og udløsningsret til dine arvinger kan sikre dem et bestemt aktiv.
 • Særeje, herunder skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.
 • Båndlæggelse, f.eks. til dine arvinger er fyldt 25 år.
 • Ved indsættelse af en velgørende organisation kan dine arvinger netto arve mere efter dig.
 • Børnetestamente. En tilkendegivelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over umyndige børn, hvis du og din ægtefælle. måtte afgå ved døden, inden jeres børn er fyldt 18 år.
Ugifte samlevende

Er du ikke gift, men har en kæreste, vil du og din kæreste kun kunne arve efter hinanden ved oprettelse af et testamente.
Ejer I aktiver og/eller har børn sammen, vil det derfor være yderst relevant, at I opretter et testamente.

På tilsvarende vis vil ugifte samlevende ikke have krav på noget fra hinanden i forbindelse med samlivsophør. Ejer du og din kæreste aktiver sammen, vil det derfor være hensigtsmæssigt for jer begge at oprette en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst regulerer samejet beståen og ophør.

EY kan bidrage med:
 • Overordnet rådgivning om relevante familieretlige forhold ved opstart og afståelse af virksomhed.
 • Rådgive om- og udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster og fuldmagter.
 • Dødsbobehandling, herunder udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse, og selvangivelse for boet. Dernæst konkret skatterådgivning samt rådgivning om boets praktiske afvikling.
 • Bodeling, herunder selve rådgivningen i forbindelse med bodelingen, dvs. rådgivning om deling af aktiver og passiver, samt udarbejdelse af bodelingsoverenskomster. Dernæst rådgivning om selve skilsmissen og vilkårene herfor samt de skattemæssige konsekvenser.

Læs også om reglerne for arv og gave.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.