Fremdrift

Indtast dit søgeord

Kaj Glochau

  Sociale medier

Finansiering og kapitalfremskaffelse

Finansiering og kapitalfremskaffelse

Et typisk symptom på en begyndende krise er pres på virksomhedens likviditet – et pres der bliver større og større, efterhånden som krisen udvikler sig. Nogle virksomheder, som står i denne situation, har ikke erkendt, at virksomheden er i krise, og tror fejlagtigt derfor, at en kortvarig forhøjelse af virksomhedens bankkreditter løser problemet. Det er imidlertid oftest ikke muligt at få udvidet kreditrammerne i en sådan situation, og krisen løses selvsagt heller ikke af en udvidelse af kreditrammen.

Ingen disponibel likviditet

• Virksomheden er ikke længere i stand til at betale kreditorerne, efterhånden som de forfalder.
• Virksomhedens pengeinstitut ønsker ikke at forhøje kreditten uden ekstra sikkerhedsstillelse.
• Virksomhedens ejendom er belånt fuldt ud, og der er etableret virksomhedspant, som medfører, at driftsmateriel, varelager, kundetilgodehavender og rettigheder også er fuldt belånt. Virksomheden kan derfor ikke frembyde yderligere aktiver, der kan stilles til sikkerhed.
• Virksomhedens leverandører ønsker ikke at give længere kredit.

Virksomheden overvejer forskellige muligheder, herunder:

• Reduktion af kapitalbinding i varelageret, fremkaldt ved reduceret sortiment og/eller reduceret leveringssikkerhed.
• Reduktion af kapitalbinding i kundetilgodehavender, fremkaldt ved betalingsrabatter.
• Lånefinansiering på det grå lånemarked.

EY kan bidrage med:

• En øjeblikkelig vurdering af virksomhedens situation, herunder om fortsat drift kan medføre ledelsesansvar.
• Rådgivning om mulighederne ved en ”turnaround”-analyse.
• Rådgivning om muligheder ved en anmeldt rekonstruktion.
• En vurdering af om påtænkte muligheder for tilvejebringelse af likviditet ved reduktion af pengebindingen til varelagre og kundetilgodehavender krænker panthavernes rettigheder.
• En vurdering af vilkår for alternative finansieringsformer.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.