Fremdrift

Indtast dit søgeord

Lars Tylvad Andersen

  Sociale medier

Generationsskifte

Generationsskifte

Rettidig sikring af generationsskifte sikrer virksomhedens drift på sigt, og giver den bedst mulige sikring af virksomhedens og ejerfamiliens værdier. Generationsskifte kan været et følsomt emne med en række interessenter, og en plan for et fremtidigt generationsskifte bør derfor udarbejdes i god tid.

Overvejelser

• Hvornår skal generationsskifte foretages?
• Hvor stor en del af virksomheden skal generationsskiftes?
• Hvem skal overtage virksomheden – og er de klar til det?
• Hvordan skal generationsskiftet finansieres?

Klargøring til generationsskiftet

• Tilpasning af virksomheden
• Udspaltning af aktiver, der ikke skal generationsskiftes
• Udbytte før generationsskifte
• Undersøgelse af om pengetankreglen træder i funktion

Muligheder for generationsskifte og finansiering heraf

• Overdragelse ved salg af aktier eller salg af aktiviteter?
• Aktieombytning før generationsskifte
• Tilførsel af aktiver før generationsskifte
• Er overdragelse med succession muligt og ønskeligt?
• A/B-aktiemodellen med forlods udbytteret som finansieringsmodel
• Gældsbrev ydet af sælger
• Fremmedfinansiering

Skatter og afgifter

• Værdiansættelse af virksomheden (handelsværdien)
• Skattefri eller skattepligtig overdragelse?
• Træder pengetankreglen i funktion, så der ikke kan overdrages med succession?
• Gaveafgift
• Beregning af passivpost, hvis overdragelse med succession
• Anvendelse af A/B aktiemodel

EY kan bidrage med:

• Løbende sparring med ledelsen og tidspunktet for og mulighederne for at gennemføre et generationsskifte
• Udarbejdelse af oversigt over konsekvenserne ved valg af forskellige generationsskiftemodeller
• Skatte- og afgiftsmæssig rådgivning i forbindelse med afklaring af generationsskiftemulighederne

EY kan desuden bistå med:

• Udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter og erklæringer samt eksekvering heraf

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.