Fremdrift

Indtast dit søgeord

IP-rettigheder

IP-rettigheder

Er jeres virksomheds immaterielle værdier sikret? Det er helt almindeligt i dag, at en væsentlig del af virksomhedens værdi udgøres af viden og immaterielle aktiver. Det er derfor vigtigt at få sikret disse værdier med patenter, varemærkeregistrering, designbeskyttelse, licenser m.v.

IP-rettigheder

Udvikling af en IP-strategi er anbefalelsesværdigt for virksomheder, hvor viden og immaterielle aktiver udgør en stor del af virksomhedens værdier.

Vi ser ofte følgende problemstillinger, når vi drøfter IP-rettigheder med vores kunder:

• Virksomhedens IP-strategi er utilstrækkelig eller slet ikke udarbejdet
• Virksomhedens IP-strategi indeholder ikke en plan for anvendelse af eller kontrol med rettighederne
• Patentering, registrering af designs eller varemærker er ikke foretaget
• Gamle patenter m.v. er ikke udlicenseret
• Foretagelse af løbende kontrol foretages ikke
• Modtagelse af licens- og/eller royaltybetalinger kontrolleres ikke i tilstrækkeligt omfang
• Registreringerne er ikke foretaget i de relevante lande

Konsekvenserne ved manglende stillingtagen til disse problemstillinger er, at virksomhedens risikerer at miste værdier og fremtidig indtjening, idet tredjemand/konkurrenter bl.a. kan udnytte immaterielle aktiver, som virksomheden ikke har sikret i tilstrækkeligt omfang.

EY kan bidrage med:

• Overordnet rådgivning om udformningen af IP-strategi
• Sparring vedrørende cost-benefit-analyser
• Rådgivning om, hvordan virksomheden kan etablere kontroller til at sikre, at IP-rettighederne ikke misbruges.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.