Fremdrift

Indtast dit søgeord

  Sociale medier

Moms: EY VIES Validator

Moms: EY VIES Validator

Som led i indsatsen mod omfattende momssvindel i forbindelse med EU-leverancer, har EU-Kommissionen skærpet lovgivningen for så vidt angår indberetning af salg af varer, der transporteres fra et EU-land til et andet EU-land. Det er fra 1. januar 2020 en udtrykkelig betingelse for at anvende 0-satsen ved EU-varesalg, at købers momsregistreringsnummer er oplyst til sælger, og at det indberettes til Skatteforvaltningen. Indberettes oplysningerne ikke eller ukorrekt, kan anvendelse af 0-satsen nægtes. Det er derfor vigtigt, at virksomheder der leverer varer til andre EU-lande løbende validerer, at de oplyste momsregistreringsnumre er korrekte.

Validering kan ske via EU-Kommissionens hjemmeside, og vil være tidskrævende, hvis man har mange EU-transaktioner, da der kun kan valideres ét momsnummer ad gangen. EY har udviklet produktet EY VIES Validator, som validerer flere momsnumre ad gangen på en hurtig, nem og overskuelig måde.

Handel i EU

Varer kan sælges momsfrit fra Danmark til kunder i andre EU-lande, når varerne fysisk forlader Danmark, og køber er registreret for moms i et andet EU-land. Ligeledes kan en lang række ydelser sælges uden dansk moms til momsregistrerede kunder i andre EU-lande.

Hvis din virksomhed fakturerer en kunde i et andet EU-land uden moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke er momsregistreret, risikerer virksomheden at blive opkrævet dansk moms. Det kan være vanskeligt at få kunden til at betale den danske moms efterfølgende.

Hvis din virksomhed vil undgå, at Skatteforvaltningen efterfølgende kan opkræve salgsmoms som følge af ugyldige momsnumre, navne og adresser, skal din virksomhed validere momsnumre m.m. efter følgende retningslinjer:

• Faste kunder med minimum én månedlig leverance:
I forbindelse med kundeoprettelse og én gang i kvartalet
• Ikke-faste kunder, hvortil der leveres mindre end én gang månedligt:
I forbindelse med kundeoprettelse og inden hver levering
• Ved validering via EU-Kommissionens hjemmeside får man oplyst navn og adresse på den virksomhed, som er registreret med det pågældende momsnummer. Ud over valideringen af selve momsnummeret skal din virksomhed sammenholde de til momsnummeret hørende data med de oplysninger, som virksomheden selv har registreret på kunden.
• Valideringen kan være en tung administrativ proces. EY VIES Validator kan automatisk validere kundernes momsnumre, navne og adresser.

Anvendelse af selvfakturering

Selv om din virksomhed ikke har grænseoverskridende transaktioner, kan validering af momsnumre også være et krav for jer.

Hvis I ved samhandel med danske virksomheder gør brug af selvfakturering, hvor I som køber udsteder faktura på leverandørens vegne, skal I sikre jer, at leverandørens momsnummer er gyldigt. Hvis leverandørens momsnummer ikke er gyldigt, vil I som køber miste momsfradragsretten.

Fakta om EY VIES Validator

Ved at anvende EY VIES Validator undgår I manuelt at skulle validere momsnumre. Programmet kan validere alle de momsnumre I ønsker via upload af en fil, som er dannet på baggrund af udtræk fra debitor-/kreditor-kartotek.

EY VIES Validator validerer momsnumrene via EU-Kommissionens hjemmeside og danner bl.a. en outputfil med følgende indhold:

• Det validerede momsnummer
• Navn og adresse, der er registreret på det validerede momsnummer
• Dato for søgning
• Forespørgselsnummer

EY VIES Validator danner en liste med de momsnumre, som ikke kan valideres, og en angivelse af årsagen hertil. Hvis navn og adresse på jeres kunde fremgår af jeres inputfil, vil disse oplysninger også fremgå her. I kan derfor relativt enkelt forholde jer til hvilke af jeres kunder, der er registreret med et ugyldigt momsnummer.

Der foretages endvidere en sammenligning af de i VIES-systemet registrerede navne- og adresseoplysninger med de oplysninger, der fremgår af inputfilen, ud fra et toleranceniveau, som I selv fastsætter. EY VIES Validator gør det derfor nemt at sammenholde de oplysninger, I har registreret, med de oplysninger, som fremgår af VIES-systemet.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.