Fremdrift

Indtast dit søgeord

Moms, told og afgifter

Moms, told og afgifter

Moms, told og afgiftsområdet er et komplekst område, der er i konstant udvikling. Det er derfor vigtigt, at virksomheden modtager rettidig og relevant rådgivning på de områder, der er relevante for netop det specifikke marked, den aktuelle branche, produktionsmetode etc.

Momsmæssige forhold

Handel med udlandet:

• Salg af varer og ydelser til udlandet – betingelser for momsfrit salg, trekantshandel m.v.
• Beregning af erhvervelsesmoms/importmoms
• Refusion af købsmoms i EU og tredjelande
• Registreringspligt i andre lande

Fradragsregler:

• Holding selskaber
• Særlige momsfradragsregler for hvidplade- og gulpladebiler
• Delvis fradragsret for moms – fællesomkostninger, momsfri/momspligtig omsætning

Øvrige emner:

• Struktur/planlægning af aktivitet – optimering af moms og afgifter
• Kantinemoms
• Moms vedrørende tilskud
• Fællesregistrering og koncerninterne transaktioner
• Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom
• Tab på fordringer (debitorer) – særlig fokus i forbindelse med virksomhedsoverdragelser
• Momspligtigt salg af nye bygninger, væsentligt ombyggede ejendomme og byggegrunde
• Rejsebureauaktiviteter (specielle momsregler)

Energiafgifter

• Godtgørelse af el – sondring mellem procesformål og rumvarme/komfortkøling, særregler for liberale erhverv
• Tilskudsordninger, herunder PSO-tilskud
• Godtgørelse af olie-, kul- og gasafgift – sondring mellem procesformål og rumvarme/komfortkøling, specielle regler for særlige anvendelser
• Affaldsvarmeafgift
• Emissionsafgifter, herunder godtgørelse af CO2-afgift (bundfradrag), NOx-afgift, svovlafgift, metanafgift
• Forbrugsregistrering
• Godtgørelse af vandafgift, vandafledningsbidrag, trappemodel m.v.

Punktafgifter

• Registreringspligt ved fremstilling og køb af punktafgiftspligtige varer i udlandet
• Godtgørelse ved salg af punktafgiftspligtige varer til udlandet

Told

• Ny toldkodeks (UCC), herunder mulighed for forenklede procedurer, sikkerhedsstillelser m.v.
• Beregning af korrekt told
• Bevilling til økonomiske procedurer – Toldoplag og aktiv forædling (likviditetsforbedring)
• AEO-certificeringer
• Bindende tariferingsoplysninger
• Bindende oprindelsesoplysninger

EY kan bidrage med:

• Overordnet screening af virksomhedens håndtering af moms, told og afgifter
• Moms- og afgiftsreview
• Anmodning om bindende svar
• Dybdegående gennemgang af virksomhedens håndtering af moms, told og afgifter
• Assistance ved kontrol fra SKAT

Herudover:

• Afholdelse workshops/kurser om moms og afgifter
• Skræddersyet workshop/kursus om moms for virksomhedens ansatte, fx om faldgruber, opdatering af nyheder mv.
• Agere “Hot line” for moms, told og afgifter

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.