Fremdrift

Indtast dit søgeord

Omstruktureringer

Omstruktureringer

Omstruktureringer kan anvendes som et middel til at ændre i eksisterende selskabs- og koncernstrukturer – herunder ved at foretage sammenlægninger, opdelinger m.v. af eksisterende aktiviteter.

Der findes, inden for såvel selskabsretten som skatteretten, en lang række regler, som regulerer mulighederne for at gennemføre omstruktureringer.

I visse tilfælde kan omstruktureringer gennemføres med skattemæssig succession, dvs. således at selve omstruktureringen ikke udløser en eventuel afståelsesskat.

Overvejelser

Har du et ønske om at ændre din eksisterende selskabs- og koncernstruktur, således at den passer bedre til de nuværende eller kommende aktiviteter?

Mulige omstruktureringer

Det er selskabsretligt muligt at foretage en række forskelligartede omstruktureringer – ligesom det skattemæssigt er muligt at gennemføre omstruktureringer uden udløsning af eventuelle skatter, hvis nærmere bestemte betingelser er opfyldt:

• Oprettelse af et holdingselskab oven over et eksisterende selskab kan ske ved en aktieombytning
• Oprettelse af et nyt driftsselskab neden under et eksisterende selskab kan ske ved en tilførsel af aktiver
• Sammenlægning af flere selskaber kan ske ved en fusion
• Opdeling af et selskab i flere selskaber kan ske ved en spaltning

Ved at kombinere flere forskellige omstruktureringsmuligheder vil det ofte være muligt at opnå lige netop den selskabs- og koncernstruktur, som du ønsker.

EY kan bidrage med:

• Rådgivning om optimering af struktur for virksomhed
• Rådgivning om mulighederne for gennemførelse af omstruktureringer (skattefri/skattepligtig)
• Afdækning af de skattemæssige betingelser og konsekvenser ved en omstrukturering
• Bistand med den selskabsretlige gennemførelse af omstruktureringerne.

Øvrige ydelser

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.