Fremdrift

Indtast dit søgeord

Omstruktureringer

Omstruktureringer

Omstruktureringer kan anvendes som et middel til at ændre i eksisterende selskabs- og koncernstrukturer – herunder ved at foretage sammenlægninger, opdelinger m.v. af eksisterende aktiviteter.

Der findes, inden for såvel selskabsretten som skatteretten, en lang række regler, som regulerer mulighederne for at gennemføre omstruktureringer.

I visse tilfælde kan omstruktureringer gennemføres med skattemæssig succession, dvs. således at selve omstruktureringen ikke udløser en eventuel afståelsesskat.

Overvejelser

Har du et ønske om at ændre din eksisterende selskabs- og koncernstruktur, således at den passer bedre til de nuværende eller kommende aktiviteter?

Mulige omstruktureringer

Det er selskabsretligt muligt at foretage en række forskelligartede omstruktureringer – ligesom det skattemæssigt er muligt at gennemføre omstruktureringer uden udløsning af eventuelle skatter, hvis nærmere bestemte betingelser er opfyldt:

• Oprettelse af et holdingselskab oven over et eksisterende selskab kan ske ved en aktieombytning
• Oprettelse af et nyt driftsselskab neden under et eksisterende selskab kan ske ved en tilførsel af aktiver
• Sammenlægning af flere selskaber kan ske ved en fusion
• Opdeling af et selskab i flere selskaber kan ske ved en spaltning

Ved at kombinere flere forskellige omstruktureringsmuligheder vil det ofte være muligt at opnå lige netop den selskabs- og koncernstruktur, som du ønsker.

EY kan bidrage med:

• Rådgivning om optimering af struktur for virksomhed
• Rådgivning om mulighederne for gennemførelse af omstruktureringer (skattefri/skattepligtig)
• Afdækning af de skattemæssige betingelser og konsekvenser ved en omstrukturering
• Bistand med den selskabsretlige gennemførelse af omstruktureringerne.

Øvrige ydelser

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.