Fremdrift

Indtast dit søgeord

Kaj Glochau
Peter Klindt Eilertsen

    Sociale medier

Rekonstruktion

Rekonstruktion

Nogle virksomheder står i den situation, at virksomhedens egenkapital er negativ, og virksomheden derfor ikke kan opnå finansieringstilsagn fra sit pengeinstitut til den fremtidige drift. Selv i situationer hvor den fremtidige drift med stor sandsynlighed er overskudsgivende, kan virksomheden ikke opnå finansiering. En rekonstruktion afdækker muligheden for om virksomheden kan fortsætte.

Enkeltstående tab

Virksomheden har løbende genereret overskud, men et enkeltstående tab på debitorer eller andet, har ført til, at egenkapitalen er tabt. Virksomhedens kassekredit er udnyttet fuldt ud, og forhøjelse er ikke mulig. Virksomheden kan ikke betale sine gældsforpligtelser efterhånden som de forfalder, og flere kreditorer truer med konkurs.

Løbende dårlig drift

Virksomheden har over en periode ikke formået at tilpasse sig til markedets og branchens udvikling. Der er løbende genereret underskud, og egenkapitalen er tabt. Virksomheden har derpå gennemført en turnaround-analyse, som har afdækket, at virksomheden genererer overskud på en række aktiviteter, men at få andre aktiviteter er underskudsgivende i en grad, som fører til, at den aktivitet genererer underskud.

De tabsgivende aktiviteter, kan lukkes ned, uden at det skader den øvrige virksomhed, men den tabte egenkapital har medført betydelige likviditetsproblemer, og konkursen truer.

EY kan bidrage med:

• En analyse af om virksomhedens gældsbyrde kan håndteres ved forhandlinger med få større kreditorer, uden at skifteretten skal involveres.
• En analyse af hvad en formel rekonstruktion, med skifterettens involvering, kan resultere i – nemlig enten gældsnedsættelse eller virksomhedsoverdragelse.
• Rollen som tillidsmand i en formel rekonstruktion – forudsat at habilitetsreglerne kan overholdes.

Læs mere om: 

Plancher fra webinaret “Hvordan sikrer du din virksomheds overlevelse?” afholdt 24. april 2020
• Venter vi på konkursbølgen?
Hjælp til virksomheder med økonomiske udfordringer
Når hjælpepakkerne ikke rækker – stå stærkere i kapitalfremskaffelse
Har hjælpepakkerne ikke hjulpet nok?
Syv træk den stærke CFO kan tage nu
På den anden side af COVID-19 – acceleration mod en ny virkelighed

 

 

Øvrige ydelser

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.