Fremdrift

Indtast dit søgeord

  Sociale medier

Salg af virksomhed

Salg af virksomhed

Ønsker man at sælge sin virksomhed er det vigtigt, at man:

• I god tid forbereder virksomheden til et salg
• Opnår en tilfredsstillende pris for virksomheden
• Optimerer virksomhedens balance, skat og finansiering m.v.
• Tænker over fremtidig afhængighed af nuværende ejerkreds

Hvordan opnår man den bedste salgsproces for virksomheden?

• Forbereder virksomheden til et salg i god tid
• Præsenterer virksomheden grundigt og professionelt
• Sikre at der er mere end én interesseret køber
• Professionel styring af hele salgsprocessen, herunder kommunikation med potentielle købere
• Sælger due diligence

Hvordan finder man den rigtige værdiansættelse?

• Kan man basere værdien på den forventede fremtidige indtjening
• Hvilken vægt skal tillægges den hidtidige indtjening
• Hvor afhængig er virksomheden af den nuværende ejerkreds
• Er virksomheden meget afhængig af enkelt kunder/leverandører

Hvilken værdiansættelsesmodel skal benyttes?

• DCF modellen (Discounted cash flow)
• Multipler (P/E m.fl.)
• Substansbaseret værdiansættelse

Hvordan styres forhandlingerne med potentielle købere?

• Styring af informationsstrømmen
• Udarbejdelse af professionelt salgsmateriale
• Professionel styring af møderne

EY kan bidrage med:

• Overordnet håndtering af jeres salgsproces fra salgsmodning til endelig afsluttet salg
• Udarbejdelse af professionelt salgsmateriale
• Optimering af transaktionsstruktur med hensyn til balancen, skat og finansiering m.v.
• Værdiansættelse af virksomheden
• At sikre via vores netværk, at alle potentielle købere aktiveres
• At sikre den optimale pris for virksomheden
• Sælger due diligence

Læs mere om EY’s tiltag ”Nordisk SMV M&A Outlook”:

 

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.