Fremdrift

Indtast dit søgeord

Selskabsret

Selskabsret

De selskabsretlige regler indeholder et finmasket net af regler for, hvordan bestemte selskabsretlige dispositioner gennemføres og registreres korrekt.

Det er i den forbindelse afgørende, at virksomheden rådgives korrekt om behovet og rammen for dispositionens gennemførelse, samt at dispositionen opfylder alle krav med henblik på registrering ved Erhvervsstyrelsen.

I en lang række tilfælde har virksomheder brug for selskabsretlig rådgivning.

Dette gælder bl.a. i følgende situationer:

• Stiftelse af selskaber
• Udarbejdelse af forretningsordener
• Tilretning/opdatering af vedtægter
• Gennemførelse af kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser
• Omdannelse af IVS til ApS, ApS til A/S m.v.
• Gennemførelse af aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver
• Opløsning af selskaber

Der gælder en lang række formelle krav til, hvordan sådanne selskabsretlige dispositioner gennemføres – herunder krav til dokumenterne indhold, frister og registreringsmæssige forhold.

EY kan bidrage med:

• Rådgivning om en korrekt selskabsretlig gennemførelse af en bestemt disposition
• Udarbejdelse af de nødvendige selskabsretlige dokumenter
• Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og/eller SKAT af de gennemførte dispositioner

Øvrige ydelser

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.