Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skatte- og afgiftsrådgivning

Skatte- og afgiftsrådgivning

Det skatte- og afgiftsmæssige landskab har ændret sig markant, og ændringerne bliver stadigt hyppigere og mere komplekse. Ændringerne sker både som følge af, at de danske moms- og afgiftsregler er EU-harmoniseret, og fordi politikerne afvejer behovet for indtægter i forhold til den stigende konkurrence om arbejdskraft og kapital. Hertil kommer, at SKAT tilpasser sine strategier og politikker for at styrke håndhævelsen. Virksomhederne skal herefter navigere i de komplekse regelsæt for at efterleve de gældende regler og skabe værdi for virksomheden.

Vi kan hjælpe dig med at navigere rundt i dette omskiftelige landskab og håndtere de problemstillinger, som det aktuelle skatte- og afgiftsmiljø indebærer.

Vores serviceydelser inden for skatte- og afgiftsrådgivning sigter mod at imødekomme din virksomheds behov inden for overholdelse af skatteregler, optimering af skattemæssige forhold, og anden rådgivning relateret til skat. Herudover bistår vi gerne med optimering inden for moms, told og afgifter samt afdækker eventuelle risici, som din virksomhed måtte befinde sig i.

Mere end 300 skatte- og afgiftskyndige medarbejdere rundt om i hele landet står klar til at levere en fuldt dækkende service inden for planlægning, efterlevelse af gældende skatte-og afgiftsregler samt opretholdelse af gode relationer med skattemyndighederne.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.