Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skat og afgifter

Skat og afgifter

Rettidig sikring af iagttagelse af reglerne på skatte- og afgiftsområdet er med til at sikre, at virksomheden ikke er i risiko for at blive mødt med skatte- og/eller afgiftskrav fra myndighedernes side. Risikostyring i forhold til skatter og afgifter har desuden betydning for værdien af din virksomhed i tilfælde af et salg af virksomheden.

Overvejelser

• Følger virksomheden samtlige regler på skatte- og afgiftsområdet?

Skattegennemgang

Eksempler på forhold, som en skattegennemgang vil kunne afdække:

• Foretages en korrekt opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst?
• Afskrives driftsmidler og bygninger korrekt – eller er der tale om vedligeholdelse?
• Er ”driftsomkostningerne” reelt også fradragsberettigede?
• Foretages korrekt indberetning og indeholdelse af kildeskatter på virksomhedens medarbejdere?
• Foretages koncerninterne afregninger på markedsmæssige vilkår?
• Er der etableret fast driftssted i udlandet – og opgøres/afregnes skatten korrekt til udlandet?

Moms- og afgiftsgennemgang

Eksempler på forhold, som en moms- og afgiftsgennemgang kan afdække:

• Afgrænsning af momspligtige og momsfritagne leverancer
• Risiko for momsregistreringspligt i andre lande?
• Opfyldes betingelser for momsfrit salg af varer og ydelser til udenlandske kunder?
• Håndteres regler for momsfradrag korrekt –særlige udfordringer ved momsfritaget aktivitet eller holdingaktivitet?
• Opgøres kantinemoms korrekt?
• Korrekt godtgørelse af el-, olie-, gasafgift mv. og tilstrækkelig dokumentation?
• Lønsumsafgift – anvendes korrekt metode og er grundlaget korrekt opgjort

EY kan bidrage med:

• Løbende sparring med ledelsen om iagttagelse af de til enhver tid gældende skatte- og afgiftsregler
• Gennemgang af virksomhedens forhold med henblik på at klarlægge eventuelle skatte- og afgiftsrisici
• Rådgivning vedrørende korrekt bagudrettet og fremadrettet beregning, indberetning og afregning af skatter og afgifter.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.