Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skat og afgifter

Skat og afgifter

Rettidig sikring af iagttagelse af reglerne på skatte- og afgiftsområdet er med til at sikre, at virksomheden ikke er i risiko for at blive mødt med skatte- og/eller afgiftskrav fra myndighedernes side. Risikostyring i forhold til skatter og afgifter har desuden betydning for værdien af din virksomhed i tilfælde af et salg af virksomheden.

Overvejelser

• Følger virksomheden samtlige regler på skatte- og afgiftsområdet?

Skattegennemgang

Eksempler på forhold, som en skattegennemgang vil kunne afdække:

• Foretages en korrekt opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst?
• Afskrives driftsmidler og bygninger korrekt – eller er der tale om vedligeholdelse?
• Er ”driftsomkostningerne” reelt også fradragsberettigede?
• Foretages korrekt indberetning og indeholdelse af kildeskatter på virksomhedens medarbejdere?
• Foretages koncerninterne afregninger på markedsmæssige vilkår?
• Er der etableret fast driftssted i udlandet – og opgøres/afregnes skatten korrekt til udlandet?

Moms- og afgiftsgennemgang

Eksempler på forhold, som en moms- og afgiftsgennemgang kan afdække:

• Afgrænsning af momspligtige og momsfritagne leverancer
• Risiko for momsregistreringspligt i andre lande?
• Opfyldes betingelser for momsfrit salg af varer og ydelser til udenlandske kunder?
• Håndteres regler for momsfradrag korrekt –særlige udfordringer ved momsfritaget aktivitet eller holdingaktivitet?
• Opgøres kantinemoms korrekt?
• Korrekt godtgørelse af el-, olie-, gasafgift mv. og tilstrækkelig dokumentation?
• Lønsumsafgift – anvendes korrekt metode og er grundlaget korrekt opgjort

EY kan bidrage med:

• Løbende sparring med ledelsen om iagttagelse af de til enhver tid gældende skatte- og afgiftsregler
• Gennemgang af virksomhedens forhold med henblik på at klarlægge eventuelle skatte- og afgiftsrisici
• Rådgivning vedrørende korrekt bagudrettet og fremadrettet beregning, indberetning og afregning af skatter og afgifter.

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

   Abonner på EY's nyhedsbreve

   EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

   Få nyheder fra EY

   Vil du have hjælp?

   Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

   Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.