Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skat

Skat

Reglerne på skatteområdet bliver stadig mere komplekse, og har i stadig højere grad indvirkning på virksomheder og deres drift. Rådgivning om skattereglerne har derfor betydning for, hvordan virksomheden skal/bør agere med henblik på en optimering af virksomhedens skattemæssige forhold.

Overvejelser

• Har virksomheden overblik over reglerne på skatteområdet?
• Findes der muligheder, hvorved virksomheden kan optimere sine skatteforhold?

Skattegennemgang

Eksempler på forhold som en skattegennemgang vil kunne afdække, og som kan udgøre optimeringsmuligheder:

• Foretages en korrekt opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst?
• Afskrives driftsmidler og bygninger korrekt – eller er der tale om vedligeholdelse?
• Er ”driftsomkostningerne” korrekt opgjort?
• Foretages koncerninterne afregninger på markedsmæssige vilkår?
• Er der etableret fast driftssted i udlandet – og opgøres/afregnes skatten korrekt til udlandet?
• Foretages fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger?

EY kan bidrage med:

• Løbende sparring med ledelsen om de til enhver tid gældende skatteregler
• Gennemgang af virksomhedens forhold med henblik på at klarlægge eventuelle optimeringsmuligheder
• Beregninger på konsekvenserne af eventuelle optimeringsmuligheder

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.