Fremdrift

Indtast dit søgeord

  Sociale medier

Værdiansættelse

Værdiansættelse

Når det overvejes at sælge eller købe en virksomhed er en korrekt værdiansættelse af virksomheden meget vigtig. Herudover benyttes værdiansættelser af virksomheder ved:

• Etablering af samarbejder med andre virksomheder (joint venture)
• Formueopgørelser
• Opsplitning af virksomheder
• Generationsskifte

Hvordan finder man den rigtige værdiansættelse?

• Kan man basere værdien på den forventede fremtidige indtjening
• Hvilken vægt skal tillægges den hidtidige indtjening
• Hvor afhængig er virksomheden af den nuværende ejerkreds
• Er virksomheden meget afhængig af enkelt kunder/leverandører

Hvilken værdiansættelsesmodel kan benyttes?

• DCF modellen (Discounted cash flow)
• Multipler (P/E m.fl.)
• Substansbaseret værdiansættelse

Hvordan opnår man den bedste pris for virksomheden?

• Forberedelse af virksomheden til et salg
• Sikre at der er flere interesserede købere
• Professionel styring af hele salgsprocessen
• Sælger due diligence

EY kan bidrage med:

• Værdiansættelse af virksomheden ud fra flere forskellige modeller
• Professionel styring af hele købs- eller salgsprocessen
• Sikre bl.a. via vores netværk, at alle potentielle købere aktiveres
• Assistere med virksomhedens modningsproces op til et salg (1-2 år)
• Salgs due diligence

Øvrige ydelser

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.